TrioNieuws

Samenwerking van de 3 gemeenten

In de loop van het jaar 2022 ontving u regelmatig informatie over het voornemen van een formele samenwerking tussen de Protestantse Gemeenten ’s-Heer Abtskerke-Sinoutskerke, Nisse en Hoedekenskerke. De eeuwenoude zelfstandigheid van de gemeenten stond ter discussie door met name een gebrek aan ambtsdragers. Tegelijkertijd was er de wens om toch zoveel mogelijk kerk-in-het-dorp te blijven. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Op zondag 27 november jl. werd deze toegelicht in een gezamenlijke gemeentevergadering en tot 2 december konden er vragen gesteld worden. De door leden vanuit de drie gemeenten ingebrachte reacties zijn meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming van de drie afzonderlijke kerkenraden. Zij besloten inmiddels allen om in te stemmen met de samenwerking zoals in de samenwerkingsovereenkomst is omschreven. Dat is een historische gebeurtenis!

De bestaande samenwerking wordt geformaliseerd en verdiept. De gemeenten blijven zelfstandig en er wordt een gezamenlijke kerkenraad gevormd. Het pastoraat vormt een belangrijk speerpunt. Het diaconaat wordt vanuit een gezamenlijk College vorm gegeven, en de Colleges van Kerkrentmeesters in de dorpen werken samen.

Goed om te realiseren dat de woordverkondiging door kan gaan, en dat de drie gemeenten daarin gediend worden door onze gezamenlijk beroepen predikant ds Offringa. De woorden van God vormen de kern en drive van het gemeenteleven. Hoe belangrijk en waardevol de bezittingen van de gemeentes ook zijn – en dat zijn ze! – ze zijn er dankzij en ten dienste van de geloofsgemeenschap. Verbondenheid met de God van die geloofsgemeenschap vormde het motief van het delen van bezit. Dat doet toch denken aan het leven van de eerste Christengemeenten (Hand. 2: 37-47) en geeft daarom ook toekomstperspectief!

Sommigen zijn van mening dat een fusie een betere optie zou zijn geweest. Zowel het moderamen van de classicale vergadering als de drie kerkenraden zien in de gekozen oplossing het meest verstandige besluit voor nu. We constateren ook dat er groot draagvlak is bij de gemeenteleden. Op 8 januari zal de samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden na de dienst in de Ark te Hoedekenskerke.

Ook in deze nieuwe situatie is een toekomstgerichte kerkenraad nodig, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeenten. We kunnen weliswaar met minder ambtsdragers toe per gemeente, maar toch zijn nog 12 (minimaal 9) ambtsdragers totaal nodig. De gesprekken hierover lopen en hopelijk lukt het om de ontbrekende 5 ambtsdragers binnenkort te kunnen benoemen. Op zondag 5 februari a.s. is de bevestigingsdienst gepland in ’s-Heer Abtskerke.

Kerkenraad Hoedekenskerke, Nisse, ’s-Heer Abtskerke-Sinoutskerke

Geen reacties

Reacties gesloten