Kerkdiensten 2021

Kerkdiensten

Door de beperkingen vanwege COVID-19 zijn er op dit moment enkel online kerkdiensten die rechtstreeks of later bekeken kunnen worden via kerkdienstgemist.nl. We hopen van harte dat we weer snel kerkdiensten mogen houden waarbij iedereen die dat wil de kerk kan binnenstappen om de dienst bij te wonen. Wat er verandert in 2021 is dat we iedere zondag een gezamenlijke dienst houden met onze zustergemeenten Nisse en ‘s Heer Abtskerke. Hiertoe is door de kerkenraden besloten in het kader van steeds nauwere samenwerking. Dit houdt in dat er gemiddeld om de drie weken dienst is in ‘de Ark’. Op de andere zondagen zal er dan een dienst zijn in Nisse of ‘s Heer Abtskerke. Wanneer we weer ‘normaal’ mogen kerken zullen er ook regelmatig gezamenlijke diensten zijn binnen de federatie ‘Rond de Zwake’, zodat we ook wel eens in Oudelande of Driewegen zullen kerken. Het lijkt wat ingewikkeld en het is ook best een hele puzzel om alle diensten binnen de regio eerlijk te verdelen over de verschillende samenwerkende gemeenten. In Kerkwijzer en op de website wordt duidelijk vermeld waar er diensten worden gehouden. We hopen op uw begrip om als kleiner wordende gemeente een steeds nauwere samenwerking te zoeken binnen de regio. Er wordt naar gestreefd om ook bestuurlijk steeds nauwer samen te werken om zo ons bestaansrecht als gemeente van Christus te kunnen handhaven. Wanneer vervoer naar een ander dorp om de dienst bij te wonen een bezwaar is dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

Geen reacties

Reacties gesloten