Nieuwsbrief editie 5 – 8 juli 2020

HOEDEKENSKERKE

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke

Editie 5

Als iets duidelijk is geworden in deze tijd van de coronacrisis dan is het wel dat mensen elkaar nodig hebben. We zoeken naar allerlei manieren om toch contact met elkaar te hebben. Via telefoon, beeldbellen, email verzenden, kaartje sturen e.d. proberen we het gemis van elkaar fysiek kunnen zien enigszins te verzachten.

Het houden van online diensten met een kleine groep was een mooie oplossing maar we zijn blij dat we nu weer samen kunnen komen om te vieren, om samen te bidden, naar Gods woord te luisteren en om elkaar te kunnen ontmoeten.

Weliswaar met allerlei voorzorgsmaatregelen, vastgelegd in een te volgen protocol om te voorkomen dat onze gezondheid in gevaar komt, mogen we wel weer van elkaars nabijheid genieten en naar elkaars verhalen luisteren. Het protocol zoals we dat gaan hanteren staat vermeld in Kerkwijzer. Wanneer u zich niet fit voelt, moet hoesten etc. adviseren wij om thuis te blijven en de dienst online te volgen.

Het (nog) niet mogen zingen wordt als moeilijk ervaren. Hopelijk zal dit niet mogen zingen niet al te lang gaan duren. Voorlopig moeten we het ermee doen.

Vanaf 12 juli a.s. gaan we het normale preekrooster weer volgen, te beginnen in Nisse met als voorganger ds. Egbert Rietveld. U bent van harte welkom. De verdere diensten staan vermeld in Kerkwijzer.

Online uitzendingen met beeld

Vanaf zondag 19 juli zijn wij in staat om onze diensten ook met beeld uit te zenden. Achter in de kerk staat een camera opgesteld. De camera staat nu nog op een statief, later aan de wand op een console. De camera zoomt over de hoofden van de kerkgangers in naar het liturgisch centrum en brengt de voorganger of diegene die iets te vertellen heeft in beeld. In principe worden de kerkgangers niet herkenbaar in beeld gebracht. Dit om de privacy te waarborgen. Er wordt nog uitgezocht op welke manier we ook de teksten van de liederen, lezingen en mededelingen mee kunnen uitzenden.

Wij hopen dat het uitzenden via kerkdienstgemist.nl met beeld zal bijdragen aan toename van het aantal luisteraars en kijkers. Gemeenteleden die om wat voor reden ook niet de dienst kunnen bijwonen of andere belangstellenden hopen wij hiermee een dienst te bewijzen.


Nieuws van de kindernevendienst

Ook de afgelopen weken hebben we zoveel mogelijk ons best gedaan om in contact met de kinderen te blijven en ze te betrekken bij de onlinediensten. Ook de voorgangers zijn erbij betrokken.

Alle kerkelijke feestdagen zijn gevierd en de vakantie staat voor de deur.

Tijdens de vakantie is er geen kindernevendienst en hopelijk kunnen we daarna elkaar weer in levenden lijve zien.

Een bijzondere dienst komt er nog aan en dat is het afscheid van dominee Egbert Rietveld. De kinderen van Nisse, ’s Heer Abtskerke en Hoedekenskerke hebben hierover al bericht gehad en kunnen thuis aan de slag. We hopen weer net zoveel reacties te ontvangen als met Pinksteren. De kinderen zullen zeker tijdens de afscheidsdienst voor een leuke verrassing zorgen. De verhalen uit Kind op Zondag worden zolang we elkaar niet in de kerk kunnen ontmoeten aan de kinderen toegestuurd.

Wij wensen alle kinderen een hele fijne zomervakantie en tot ziens na de vakantie.

Leiding kindernevendienst


Afscheidsdienst ds. Egbert Rietveld

De afscheidsdienst van ds. Egbert Rietveld is vastgesteld op zondagmiddag 30 augustus in de Mariakerk in Nisse, aanvang 14.30 uur.

                                                                                                                     8 juli 2020


Geen reacties

Reacties gesloten