Oorlogsmonument

Oorlogsmonument Hoedekenskerke 2022

Oktober 1947 werd het oorlogsmonument in Hoedekenskerke onthuld. Wanneer er bij een oorlogsmonument ook slachtoffers begraven werden, kreeg dat monument vrijwel altijd een plaats op de begraafplaats.

In Hoedekenskerke kreeg het monument een plaats in de tuin van de kerk.

Zo kwam er een algemeen oorlogsmonument met 21 graven midden in het dorp.

In het boekje Van Allewijn en De Priester worden 38 oorlogsslachtoffers genoemd.

Zeven personen zijn vóór oktober ’44 gesneuveld

 1. DEN DEKKER 1940 32 jaar

 2. LOOY 1942 13 jaar

 3. OELE 1942 15 jaar

 4. OELE 1942 11 jaar

 5. KANNING 1942 45 jaar

 6. VAN DAMME 1943 36 jaar

 7. JERONIMUS 1944 39 jaar

Negen personen die eveneens niet begraven zijn bij het monument, maar wel omgekomen zijn ten gevolge van de beschieting.

 1. RUIJSAARD                         78 jaar

 2. VAN KRUIJSSEN               24 jaar

 3. VAN KRUIJSSEN               30 jaar

 4. VERZEEUW                         44 jaar

 5. HUIGE-GOENSE                46 jaar

 6. BEK                                         74 jaar

 7. MAAS                                     86 jaar

 8. MAAS-WALRAVEN          82 jaar

 9. DE RUITER                         45 jaar

Tot slot wordt nog melding gemaakt van IZAÄK PROVOOST 23 jaar.

Hij werd geraakt door een granaatsplinter op 26 oktober. Hij vocht maandenlang voor zijn leven.

Op 28 mei 1945 overleed hij in het ziekenhuis van Sluiskil.

Bovengenoemde17 personen liggen elders begraven.


Het Herdenkingscomité vond het oorlogsmonument niet compleet zonder die 17 namen.

Op twee glazen platen zijn nu ook de namen genoemd van deze oorlogsslachtoffers

Door het doorzichtige glas moet je met aandacht deze namen lezen.

Het monument is ooit ontworpen door architect Rothuizen.

De glazen platen doen het geheel van het oorlogsmonument niet te kort.

De kosten van deze platen waren € 3000,00 De Gemeente Borsele stelt daar € 1000,00 voor beschikbaar. Steenhouwerij van Dalen gaf een korting van € 200,00.

De Prot. Gem. van Hoedekenskerke heeft het tekort voorgeschoten, maar het Herdenkingscomité heeft de inspanningsverplichting om alles in het werk te stellen om het tekort aan te vullen en weer een buffer op te bouwen voor onderhoud en herdenkingen.

Door de huis aan huis brief hebben verschillenden hier al aan bij gedragen.

Ook hier doen we nog beroep op iedereen die de uitbreiding en het onderhoud van het monument ter harte gaat, om een bijdrage te storten op:

IBAN NL13RABO0328300977 t.n.v.: College van Kerkrentmeesters Hoedekenskerke. O.v.v. oorlogsmonument)

(Het comité heeft geen eigen rekening. Betalingsverkeer gaat via de administratie van de Protestantse Gemeente Hoedekenskerke die dit bijhoudt in het fonds Oorlogsmonument)


Geen reacties

Reacties gesloten