Privacybeleid Protestantse gemeente Hoedekenskerke

Privacybeleid van de Protestantse gemeente Hoedekenskerke.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de protestantse gemeente Hoedekenskerke (hierna vermeld als “de Gemeente”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere ge├»nteresseerden.

Indien u lid wordt van de Gemeente, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De heer L. Koemans, ‘s Gravenpoldersestraat 11, 4433 AG Hoedekenskerke. De ledenadministrateur is per e-mail bereikbaar: lkoemans@zeelandnet.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel

 1. 2.1  In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.
  b) adresgegevens, eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv. social media accounts
 2. 2.2  De gemeente verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u verkregen informatie. b) uw naam, adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Gemeente.
  c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen bv. van het lidmaatschap.
 3. 2.3  Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de Gemeente en u te informeren over de ontwikkelingen van de Gemeente.

3. E-mail berichtgeving (opt-out):

De Gemeente gebruikt uw naam en e-mailadres om haar nieuwsbrief met
informatie over activiteiten en diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Gemeente naar u toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via e-mail.

4. Bewaartermijnen:

De Gemeente gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Hierna worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

 1. 5.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Gemeente passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. 5.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Gemeente gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:

 1. 6.1  Via de ledenadministratie van de Gemeente kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Gemeente zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
 2. 6.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 3. 6.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Gemeente uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 4. 6.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de scriba van de Protestantse gemeente Hoedekenskerke.

7. Wijzigingen:

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website, www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl, bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Hoedekenskerke, maart 2019

Geen reacties

Reacties gesloten