Profielschets van onze gemeenten

Profielschets van onze gemeenten.
De dorpen, waartoe de protestantse gemeenten van ’s-Heer Abtskerke/ Sinoutskerke, Hoedekenskerke en Nisse behoren,
zijn gelegen in Zeeland en wel in de ‘Zak van Zuid-Beveland’, ongeveer 10 km ten zuiden van Goes.
De Zak van Zuid-Beveland is een prachtig gebied met mooie natuur, oude binnendijken en veel fruitteelt.
De dorpen zijn onderdeel van de burgerlijke gemeente Borsele. (www.borsele.nl).
Elk dorp beschikt over een monumentale kerk
Onze gemeenten behoren tot het veelkleurig midden van de PKN.
Onze 3 gemeenten hebben in totaal ruim 400 doop-en belijdende leden, behorend tot de oudere generatie, maar er zijn ook een aantal gezinnen met kinderen.
 • –  De zondagdiensten worden met ingang van 2021 zoveel als mogelijk over de drie kerken verdeeld.
 • –  Er wordt gezongen uit het liedboek voor de kerken.
 • –  We volgen de orde van het kerkelijk jaar en zijn vertrouwd met het oecumenisch leesrooster als leidraad.
 • –  De gemeentezang wordt in Hoedekenskerke zoveel als mogelijk iedere dienst ondersteund door een zanggroep.
     In de andere gemeenten is er een gelegenheidscantorij.
 • –  Vanuit de erediensten zijn de gemeenten verbindend aanwezig in de dorpen.
 • –  Het diaconaat wordt gezamenlijk vormgegeven. Dit betekent dat collectedoelen en diaconale acties altijd       gezamenlijk georganiseerd worden.
 • –  In het pastoraat speelt de predikant een belangrijke rol. In iedere gemeente zijn er enkele personen, die     bezoekwerk verrichten, met name bij de oudere gemeente leden.
 • –  De drie gemeenten streven ernaar te komen tot een centrale kerkenraad. Er vinden regelmatig gezamenlijke     kerkenraads- en kerkrentmeester vergaderingen plaats.
 • –  Wij onderschrijven de doelstellingen van de “Wijdekerk” en zijn op deze website te vinden.
 • –  Wij vormen met de protestantse gemeenten van Oudelande en Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande een       federatie, genaamd: “Rond de Zwake”. ( Deze naam verwijst naar een oude zeearm met dezelfde naam).
  Het conceptbeleidsplan voor deze federatie is bijgevoegd.
  De samenwerking binnen de federatie is een proces, wat nog in ontwikkeling is.
  Er is een federatie kerkenraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle gemeenten. Zij begeleiden dit proces. Regelmatig zijn er gezamenlijke federatiediensten.
  In de fusiegemeente DEO, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande, is een predikant voor 50 % werkzaam. In Oudelande is een kerkelijk werker parttime werkzaam.
  Verdere informatie over de 3 gemeenten en hun beleidsplannen zijn te vinden op de websites:
  www.mariakerk-nisse.nl
  www.kerksheerabtskerke.nl                                                                                               www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl

Geen reacties

Reacties gesloten