Restauratie en weer kerk in Hoedekenskerke vanaf zondag 22 augustus 2021

Restauratie en weer kerk in Hoedekenskerke: zondag 22 augustus 2021

Op verzoek gaf Jaap van Maldegem in zes korte zinnetjes het slot aan van de restauratie van de binnenmuren van de kerk.

 Er wordt volgens de planning gewerkt , als volgt:

  • Maandag 26 juni komt de stukadoor, om de muren bij preekstoel tot de zijbanken gereed te maken.

  • Vervolgens laatste dingen: radiatoren ophangen en heel de kerk bezemschoon maken.

  • Kerk voor bouwvakvakantie vrijdag 30 juli opleveren.

  • Schoonmaak kerk en consistorie 1e week van augustus.

  • Inrichting kerk en geluidshoek gereedmaken

  • In gebruik kerk vanaf 22 augustus.

Toen ik in de kerk was en de muren zag van “schoonmetselwerk” dacht ik aan het boek van Jacques Vriens ‘De strijd om de kathedraal’. Vriens situeert zijn verhaal omstreeks 1421 waarin Thies, de zoon van de bouwmeester, aan het blinde meisje Mette, de bouw van de kathedraal moet beschrijven. Een jeugdboek geschikt voor jong en oud waarin een prachtig beeld geschetst wordt van de bouw van een kathedraal met heel het maatschappelijke leven daarom heen.

In die zelfde tijd, in het eerste kwart van de 15e eeuw heeft waarschijnlijk Willem de Vrieze van Oostende, ambachtsheer in Hoedekenskerke, Vinningen en Ostende opdracht gegeven om het bestaande romaanse kerkje om te bouwen tot een gotische kerk. Verder dan het koor is men nooit gekomen. Willem overleed in 1462. Met zijn overlijden zal ook de geldstroom voor de bouw opgedroogd zijn.

Ik zag de muren achter het verwijderde stucwerk dacht aan de bouwers van die tijd de steigers, de katrollen, de gemetselde raamkozijnen. Voor de kozijnen moesten ze op de grond de steentjes kappen en nummeren en in een mandje mee naar boven nemen. De stenen, kloostermoppen spreken hun eigen taal en geschiedenis. Ik dacht aan de 6 eeuwen daarna, waarin ieder geslacht wel weer andere plannen en inzichten had om in dat kerkje toe te passen. Banken erin, banken eruit, stoelen en weer banken, plafond erin voor de kou en plafond eruit. Ik dacht aan die dominee die een tiental jaren voor WO2 vond dat hij niet langer op afstand op de preekstoel wilde staan, maar een soort van podium verkoos. Wat een prachtige preekstoel zullen ze toen verwijderd hebben. Ik dacht aan al die pastoors en dominees die het volk onderrichtten en de gebeden opdroegen, kinderen doopten, huwelijken inzegenden en begrafenissen leiden. De stenen die de geschiedenis aan mij voorbij lieten gaan, zijn nu weer afgedekt met stucwerk. De afgebladderde muren zien er nu weer strak uit.

Vanaf 22 augustus staan de deuren weer open voor de eredienst. U bent van harte welkom!

In gedachten verlaat ik de kerk. Er moet nog heel wat gebeuren, maar we vertrouwen op de planning die Jaap van Maldegem aangaf.

Zachtjes hoor ik Jaap van Erk op het orgel spelen:

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
dat die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Een woord van dank.

Door de werkzaamheden in ons kerkgebouw konden we geen dienst houden in Hoedekenskerke.

De afgelopen periode waren we welkom in Nisse. Dat is plezierig verlopen.

We willen iedereen bedanken die zich daarvoor heeft ingezet.

In het bijzonder noemen we Jeannette van Wuijckhuijse, Loes Moseman, Charles Tempelman en Dirk van der Slink.

 

Geen reacties

Reacties gesloten