Restauratie kerk en toren Hoedekenskerke

Restauratie kerk en consistorie

Na Pasen  start op dinsdag 6 april de renovatie van de kerk en de toren van de Protestantse gemeente de Ark.

In en buiten de kerk worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Slecht stucwerk in de kerkzaal en de opgaande toren wordt gesloopt en opnieuw gestukadoord. Alle wanden tot 2.40 m  hoogte worden gesausd.

  • De lambrisering langs de zuidkant van de kerk wordt vernieuwd.

  • Lekkage in de toren wordt opgespoord en gerepareerd.

  • Er worden enige reparaties verricht aan de dakbedekking van de consistorie.

  • De consistorie en de kerk wordt buiten alsmede de toren van de gemeente geheel geschilderd.

Voor de werkzaamheden wordt rijkssubsidie ontvangen. De werken duren tot half juli 2021.

De kosten voor de toren komen ten laste van de gemeente Borsele.

Jaap van Maldegem


In verband met bovengenoemde restauratieplannen zult u begrijpen dat het niet mogelijk is om tijdens de verbouwing kerkdiensten te houden in Hoedekenskerke.

De kerkdiensten die in “de Ark” gepland staan zullen gehouden worden in Nisse of ’s-Heer Abtskerke. Deze diensten worden geregeld door de kerkenraad van Hoedekenskerke.
Helaas moeten we er rekening mee houden dat ook dan nog diensten worden gehouden zonder kerkgangers.

Zodra er meer bekend is, wordt u daarover ingelicht.


Geen reacties

Reacties gesloten