Verslag van de banketacties en workshops 2019

Kort verslag van de banketacties en de workshops.

Rond Sinterklaas en/of Kerst heeft u kunnen genieten van het heerlijke banket van bakker Bunt. We hebben veel verkocht., maar de opbrengst kunnen we nog niet melden, aangezien we de rekening van de bakker nog niet hebben ontvangen. De prijzen zijn hoger ( andere salesmanager, andere prijzen) en de verhoging van de BTW zijn daar de oorzaak van. In de volgende Kerkwijzer zullen we de opbrengst vermelden.

De kerstworkshops: Verdeeld over middag en avond waren er 23 deelnemers. Veel groen: mos, takken van allerhande soort, rozen, appeltjes, eucalyptus…heerlijke natuurgeuren vermengd met koffiegeur…heerlijk. Opbrengst na aftrek van kosten: € 260,- De eerste zending voor de SAMmies.!!

Zo’n workshop dient het doel: SAMmies maar ook ons als dorp(sgenoten): gezelligheid, contact, hulp ontspanning, afleiding. Die winst is voor ons als dorp dus. Een prachtig neveneffect. Voorlopig hebben we ( zonder dollen) woensdag 1 april als datum voor de Paasworkshops gepland. U krijgt nog bericht.!

Hanny van Wijngaarden


Een ander leven.

Je bent toegelaten tot een Middelbare School; niet zómaar één, maar één van de beste van het land.
Het land is Kenia. De school is Nairobi School. De nieuwe leerling is Hartem Waigwa, zoon van Eriss, de 1e Single African Mum met wie we contact kregen. Hartem en Eriss zijn door onze kerk bijna 3 jaar ondersteund door het betalen van het schoolgeld voor zijn basisschool.
In november ’19 deed hij eindexamen van de basisschool. Hij was de 2e van 45 leerlingen. Zo’n prestatie zorgt er in Kenia voor dat je dan een plaats krijgt toegewezen op een kwalitatief goede school. Keus heb je daar niet in. Voor jou een ander. Zonder de ondersteuning van onze kerk was het moeilijk geweest voor Eriss, om altijd het schoolgeld te betalen. In Kenia geldt: niet betaald…deze maand/semester geen school voor jou. Hartem heeft dus non-stop naar school gekund. In ieder contact met Eriss spreekt ze haar dankbaarheid uit voor onze steun. Zo kon zij zich ook richten op haar werk om te verdienen voor hun huishoudinkje en vrijwilligerswerk als huiswerkbegeleiding.
Maar…….ze zijn er nog niet…. Even een inkijkje in wat er gevraagd wordt van Eriss aan schoolgeld en van Hartem aan instelling, gedrag en instemming met schoolregels. Lees maar eens mee!
Eerst van de moeder: voor 13/1: € 236,- ( voor: lepel, 2 dekens, 1 matras, hoeslaken, 2 lakens, plastic emmer, woordenboek, atlas, Bijbel, gezangenboek, passer, driehoeken, pennen, potloden, gummen. Boek: “Never say never” ( by Anthony Mugo). Over hoe een arme jongen door hard werken het tot de universiteit schopte; verplichte leeskost!!!
Dan van Hartem: let op leerlingen in Nederland!!!!
Uit de schoolgids:” De school benadrukt ( na tot “the uttermost, het uiterste) qua studie,ook andere waarden, als: -hoffelijkheid, -manieren, verzorgd uiterlijk en kleding.(geen tattoo’s, piercings, kort haar verplicht). Niet roken, drinken, geen drugs. Nauwgezetheid,aanpassen aan bepaalde normen en waarden, onafhankelijkheid in je denken , zelfvertrouwen, persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfstandig werken. Respect voor de ander ( pesters worden van school gestuurd!) voor het meubilair, het schoolterrein, het milieu. Niet zonder toestemming schoolterrein verlaten.) Je ondertekent een verklaring en belooft dit na te leven. Van kinderen     ( dáár worden ze beschouwd als toekomstige volwassenen !!) wordt dit alles gevraagd. Tenslotte: er wordt ( ook van de 12 jarige Hartem) verwacht dat hij tot het uiterste, het hoogst haalbare, presteert en bereikt.
Maak je borst maar nat! Ze gaan ervoor, beiden. Nu op eigen kracht, financieel. We hopen, dat er voor het 1e semester ( € 236,00..veel geld in Kenia) nog een gift in petto ( lees: in de gemeentekas zit).
We wensen moeder en zoon het beste toe en blijven met hen in contact.
Hanny van Wijngaarden

 

Geen reacties

Reacties gesloten