ANBI

ANBI – regeling 

 

De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (gemeenten, diaconieën en classes) zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit is vastgelegd in een zogenaamde groepsbeschikking ANBI. Belangrijkste voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.

Giften aan de kerk voor bijv. Kerkbalans komen in aanmerking voor aftrek bij de aangifte inkomstenbelasting.

Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk en haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Dat kan door op de eigen website de gegevens te publiceren. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden. De link moet toegestuurd worden aan de Belastingdienst, die deze op de eigen website in het zogenaamde ANBI-register zal vermelden.

Bestuurssamenstelling

Zie: De Kerkenraad

In de onderstaande bestanden kunt u alle informatie bekijken.

Beleidsplan de Ark 2015

ANBI publicatie Diaconie 2018

ANBI publicatie CvK 2018


De IBAN Bankrekeningnummers van het College Van Kerkrentmeesters zijn:

RABO: NL13 RABO 0328 3009 77

SKG :   NL89 RABO 0373 7226 72

Het IBAN Bankrekeningnummer van de Diaconie is:

RABO: NL14 RABO 0328 3083 31