Over ons

Onze Gemeente

Hoedekenskerke werd kort na de Reformatie protestant. Al in 1578 werd de eerste predikant benoemd. Hoedekenskerke werd een Hervormde Gemeente tot 1996 toen een Samen op Weg gemeente werd gevormd. Sinds 1 mei 2004 werd de naam gewijzigd in Protestantse Gemeente “De Ark”, wij behoren tot de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). Onze Gemeente bestaat uit ongeveer 225 leden. De normale kerkdiensten vinden elke zondag plaats om 10.00 uur in  “De Ark” aan de Kerkstraat te Hoedekenskerke.
Onze predikant is sinds 1 september 2012 dominee Egbert Rietveld.
Met onze zustergemeenten Nisse en ’s Heer Abtskerke hebben wij een samenwerkingsverband, ds. Rietveld is onze gezamenlijke predikant.

Onze PredikantDSC04971

Ds. Egbert Rietveld (Ophemert 1956)

Studeerde Theologie in Brussel en Leiden.  Als vicaris begonnen in Veere-Kleverskerke (1985-1986)
Bevestigd als predikant in Heinkenszand ( maart 1986) door zijn vader, die in april van dat jaar met emeritaat ging.
De Hervormde gemeente Heinkenszand kende destijds een pastoraal verband met de Hervormde gemeente Ovezande.
In maart 1992 kon de federatie overeenkomst worden getekend tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk te Heinkenszand.
Daarna werkzaam te Brielle, vanaf mei 1994. Daar waren  de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in 1993 een federatie aangegaan.
In september 2012 teruggekeerd naar het vertrouwde en geliefde Zeeland. Werkzaam in de Protestantse gemeenten van Hoedekenskerke, Nisse en ’s Heer Abtskerke.
Groeiende samenwerking tussen deze gemeenten is het streven. Ook in kleinere verbanden kan de gemeente Jezus Christus vitaal blijven en van betekenis zijn in eigen dorp en streek.

Onze Kerkenraad.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad.
De leden ervan worden met uitzondering van de predikant,
voor een termijn van 4 jaar benoemd. Jaarlijks worden door de kerkenraad kandidaten gezocht voor de vacatures. Gemeenteleden kunnen namen inleveren bij de kerkenraad, waarna de kerkenraad overgaat tot verkiezing van ambtsdragers. Na de verkiezing door de kerkenraad wordt er gelegenheid geboden om eventueel bezwaar te maken. Daarna vindt de bevestiging plaats.

 

Naam Functie e-mailadres
Ds. E.J. Rietveld Predikant ds.e.j.rietveld@gmail.com
Mevr. M.M. Platschorre-van Liere Ouderling tevens scriba matheap@zeelandnet.nl
Dhr. J.D. Lukasse Ouderling anna_mar@zeelandnet.nl
Dhr.P. Wattel Ouderling-Kerkrentmeester Voorzitter kerkenraad willemtel@zeelandnet.nl
Dhr. J.C.J. van Maldegem Kerkrentmeester jcjvanmaldegem@delta.nl
Dhr.J. Verhage Kerkrentmeester jacobverhage9@gmail.com
Mevr.  J.M. Bijkerk-den Bakker Diaken mariannebijkerk@zeelandnet.nl

 


Onze Zanggroep

Op 27 januari 2014 bestond onze zanggroep van de Protestantse Gemeente de Ark 41 jaar.
Bij de introductie van het Liedboek in 1973 kwamen er een heleboel nieuwe liederen beschikbaar. Om onbekende melodieën onder de knie te krijgen werd door Jos Roelse een groepje zangers geformeerd om ‘voor te zingen’. Begonnen met enkele mensen is het in de loop van de jaren uitgegroeid tot een zanggroep die ook meerstemmig ging zingen. Al werd er wel eens een enkele keer buiten de deur opgetreden, meestal in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging Con Amore, het doel bleef altijd om muzikale ondersteuning in de kerkdiensten te bieden. Er wordt nog steeds wekelijks geoefend en bijna iedere zondag worden er tijdens de kerkdienst een of meerdere liederen gezongen. Na 40 jaar hebben we nog 2 mensen van het eerste uur die nog steeds actief zijn: Koos Verdonk als sopraan en Jos Roelse, onze oprichter en dirigent. Op zondag 2 februari 2014 werd in een kerkdienst die geleid werd door ds. Egbert Rietveld aandacht besteed aan dit jubileum. Het Nieuw Liedboek, dat inmiddels het liedboek uit 1973 heeft vervangen, vraagt met zijn vele prachtige liederen en melodieën nog steeds oefening dus we hopen het nog een poosje vol te houden.

Federatie “Rond de Zwake”.

Op 27 september 2017 was het zover, de samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend. De gefedereerde protestantse Gemeente “Rond de Zwake” is een feit.
De samenwerkende gemeenten zijn: DEO (Driewegen-Ellewoutsdik-Ovezande), Oudelande,’s Heer-Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke. Vijf gemeenten die zich mogen verheugen op samenwerking, delen van activiteiten en kennis en ondersteuning waar en wanneer dit mogelijk is. De vorming van de federatie wordt gezien als een groeiproces. Het is goed dat we hier nu mee van start zijn gegaan, in het besef dat we aan elkaar moeten wennen en (soms) moeten loslaten aan wat eens was.
Vanuit elke gemeente nemen twee ambtsdragers als afgevaardigden zitting in de kerkenraad van “Rond de Zwake”. Als predikanten zijn hierbij betrokken: Ds. Arie van der Maas en ds. Egbert Rietveld en ook kerkelijk werker Mw. Mathilde Meulensteen.
Om de meerwaarde te ontdekken van het samenwerken en de vruchten te kunnen oogsten van het samengaan op sommige gebieden, zal ruime tijd heengaan. Geduld en zorgvuldigheid is geboden. Maar we gaan deze weg in biddend vertrouwen dat God ons op deze verkenningstocht wijsheid en wederzijds begrip en onderling vertrouwen wil schenken.
Onderstaand treft u de links aan naar de andere gemeenten:
Voor DEO: www.pkndeo.nl
Voor Oudelande: www.pknoudelande.nl