Nevendienst

Nevendienst “De Ark” Hoedekenskerke


Nieuws van de nevendienst

Hallo jongens en meisjes /jongelui,

Kerstavond

De voorbereidingen voor de dienst op kerstavond (24 dec 19.30u) zijn in volle gang.

Onze dominee, de kerkenraad, vrijwilligers, de nevendienst (zie onder TRIO-nieuws) en ook de zanggroep overleggen samen over inhoud en vormgeving.

Het project van de nevendienst ‘Levenslicht’ wordt afgesloten.

De afbeelding van Maria is de vijfde vrouw die, die avond een plaatsje krijgt op de stamboom.

Dan zien we de vijf “voormoeders”: Bathseba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria die door Matteüs genoemd worden in het geslachtsregister van Jezus.

We hopen met jong en oud op een goede viering.

Zo gaan we er samen een mooie tijd van maken. Komen jullie ook?

Groetjes, leiding nevendienst


Wanneer is het NEVENDIENST?

Er is  tijdens alle diensten, die er zijn in “de Ark” nevendienst.  

Als er nevendienst projecten zijn , zoals tijdens de Advent en Veertigdagentijd worden alle kinderen persoonlijk uitgenodigd.

Alle kinderen ongeacht hun leeftijd zijn welkom.

De leiding bestaat uit Nelleke, Carolien en Loes.

Contactpersoon is Nelleke, e-mail: dingemanseph@hotmail.com