Gepost door Hoedekenskerke

Plantenactie 2021

Plantenactie 2021

Prot. Gemeente “De Ark” 

Kerkstraat 32  4433 AT Hoedekenskerke

Beste mensen in Hoedekenskerke en omgeving,

Ook in 2021 kunt u via de Protestantse Gemeente “de Ark” weer planten bestellen die deze zomer uw tuin of balkon kleur en fleur geven.

De datum van afleveren is donderdag 22 april 2021.

Uw bestelling wordt dan aan huis afgeleverd vanaf 18.00 uur.

Van die bezorgservice wilt u toch zeker gebruik maken!

De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw. Op dit moment wordt er o.a. aan de zuidmuur in de kerk het stucwerk vernieuwd. De subsidie voor het onderhoud wordt steeds minder en we willen het voor ons dorp beeldbepalende gebouw graag in goede conditie houden.

U kunt een keuze maken uit de volgende planten:

  • Staande geraniums in de kleuren roze en rood;

  • Oostenrijkse hanggeraniums in de kleuren wit, lila en rood;

  • Bacopa, hang in de kleuren zacht blauw en wit (zie afbeelding);

  • Hangpetunia’s in de kleuren blauw/paars, wit en roze.

Alle planten kosten € 1,75 p. stuk.

Daarnaast zijn er lobelia’s, die per 4 stuks worden verkocht in de kleur paars/blauw. Deze kosten € 1,75 voor 4 stuks. Dus 1x lobelia is 4 plantjes voor € 1,75.

Bestellingen kunt u doorgeven tot en met vrijdag 16 april a.s.

Betaling liefst vooraf per bank.

Rekeningnummer: NL13RABO0328300977 t.n.v. Protestantse Gemeente” De Ark” te Hoedekenskerke o.v.v. Geraniumactie

U kunt de planten bestellen per E-mail; geraniumactiedeark@gmail.com

of door onderstaande strook in te vullen en in de bus te stoppen bij:

Gerda Koemans, ‘s Gravenpoldersestraat 11, tel. 639281

of bij Angela Verhage, Haverhoekseweg 4 in Hoedekenskerke

 


Bestelformulier.

Naam:——————————————                      tel. nr.—————

Adres: ———————————————————————————

Staande geraniums: ——- roze; ——- rood;

Oostenrijkse hanggeraniums: ——- wit; ——- lila; ——- rood;

Bacopa hang, zie afbeelding: ——- zacht blauw; ——- wit;

Hangpetunia’s: ——- blauw/paars; ——- wit; ——- roze;

Lobelia’s: ——- paars/blauw (per 4 stuks).

Totaal aantal planten: —————- x € 1,75 = € ————


Plantenactie de Ark 2021 bestelformulier pdf

Restauratie kerk en toren Hoedekenskerke

Restauratie kerk en consistorie

Na Pasen  start op dinsdag 6 april de renovatie van de kerk en de toren van de Protestantse gemeente de Ark.

In en buiten de kerk worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Slecht stucwerk in de kerkzaal en de opgaande toren wordt gesloopt en opnieuw gestukadoord. Alle wanden tot 2.40 m  hoogte worden gesausd.

  • De lambrisering langs de zuidkant van de kerk wordt vernieuwd.

  • Lekkage in de toren wordt opgespoord en gerepareerd.

  • Er worden enige reparaties verricht aan de dakbedekking van de consistorie.

  • De consistorie en de kerk wordt buiten alsmede de toren van de gemeente geheel geschilderd.

Voor de werkzaamheden wordt rijkssubsidie ontvangen. De werken duren tot half juli 2021.

De kosten voor de toren komen ten laste van de gemeente Borsele.

Jaap van Maldegem


In verband met bovengenoemde restauratieplannen zult u begrijpen dat het niet mogelijk is om tijdens de verbouwing kerkdiensten te houden in Hoedekenskerke.

De kerkdiensten die in “de Ark” gepland staan zullen gehouden worden in Nisse of ’s-Heer Abtskerke. Deze diensten worden geregeld door de kerkenraad van Hoedekenskerke.
Helaas moeten we er rekening mee houden dat ook dan nog diensten worden gehouden zonder kerkgangers.

Zodra er meer bekend is, wordt u daarover ingelicht.


Gemeenteavond naar medio september

Gemeenteavond

We zijn al vele jaren gewend om de gemeenteavond in de maand maart te houden.

Door alle maatregelen i.v.m. corona komt deze voorlopig te vervallen.

De kerkenraad heeft besloten om de gemeenteavond te verzetten naar medio september.

De kascommissies hebben de kas gecontroleerd van zowel de kerk als van de diaconie.

Beide zijn goed bevonden met dank aan Leen van Liere en Conny Bitter voor hun vele werk.

Mochten er dringende vragen zijn vanuit de gemeente die niet tot september kunnen wachten, kunt u contact opnemen met Jan Lukasse.

Tel: 0113 639579   Email: anna_mar@zeelandnet.nl

Kerkdiensten 2021

Kerkdiensten

Door de beperkingen vanwege COVID-19 zijn er op dit moment enkel online kerkdiensten die rechtstreeks of later bekeken kunnen worden via kerkdienstgemist.nl. We hopen van harte dat we weer snel kerkdiensten mogen houden waarbij iedereen die dat wil de kerk kan binnenstappen om de dienst bij te wonen. Wat er verandert in 2021 is dat we iedere zondag een gezamenlijke dienst houden met onze zustergemeenten Nisse en ‘s Heer Abtskerke. Hiertoe is door de kerkenraden besloten in het kader van steeds nauwere samenwerking. Dit houdt in dat er gemiddeld om de drie weken dienst is in ‘de Ark’. Op de andere zondagen zal er dan een dienst zijn in Nisse of ‘s Heer Abtskerke. Wanneer we weer ‘normaal’ mogen kerken zullen er ook regelmatig gezamenlijke diensten zijn binnen de federatie ‘Rond de Zwake’, zodat we ook wel eens in Oudelande of Driewegen zullen kerken. Het lijkt wat ingewikkeld en het is ook best een hele puzzel om alle diensten binnen de regio eerlijk te verdelen over de verschillende samenwerkende gemeenten. In Kerkwijzer en op de website wordt duidelijk vermeld waar er diensten worden gehouden. We hopen op uw begrip om als kleiner wordende gemeente een steeds nauwere samenwerking te zoeken binnen de regio. Er wordt naar gestreefd om ook bestuurlijk steeds nauwer samen te werken om zo ons bestaansrecht als gemeente van Christus te kunnen handhaven. Wanneer vervoer naar een ander dorp om de dienst bij te wonen een bezwaar is dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

Kringwerkgids 2020-2021

klik hier voor de Kringwerkgids 2020-2021

Actie: Adopteer een steen van de dorpskerk “De Ark” Hoedekenskerke ook in 2021

                                                           

Adopteer een steen in 2021

Voor het onderhoud van onze 15e eeuwse dorpskerk is er vorig jaar geld gedoneerd onder het motto “Adopteer een steen (of meerdere)”. Diegene die sinds 2016 stenen hebben geadopteerd vragen wij om dit voor 2019 weer te doen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het gaat erom dat dit voor het dorp beeldbepalende gebouw bouwkundig in een goede staat en conditie kan blijven.

U kunt zoveel stenen adopteren als u wilt.

Maak per steen € 5,00 over op rekeningnummer NL13RABO0328300977 t.n.v. College van Kerkrentmeesters inzake “Adopteer een steen”.

Alvast hartelijk dank!