Nieuws

Kerstconcert in Hoedekenskerke

Kerstconcert

De gezamenlijke muziekverenigingen Con Amore en Con Affezione geven weer hun jaarlijkse kerstconcert in De Ark.

Op zondagmiddag 22 december bent u vanaf 14.30 uur van harte welkom om te luisteren en mee te zingen. Het klederdrachtenkoor “Mooi Zeeland Zingt” zingt een aantal kerstliederen.

Muziek en zang, een prachtige combinatie voor een fijne middag!
U bent hiervoor van harte uitgenodigd

Herdenkingsweekend 75 jaar Slag om de Schelde

HERDENKINGSWEEKEND SLAG OM DE SCHELDE HOEDEKENSKERKE

 

OKTOBER 1944         75 JAAR           OKTOBER 2019

“VRIJWARING VAN VREES”

 

Wat een mooie herdenking mochten we met elkaar beleven.

Dat begon al bij het maken van tekeningen in de klas.

Misschien hebben jullie ze wel zien hangen in de kerk.

Op vrijdagavond, 25 oktober, was de start van het weekend. Alle kinderen en grote mensen verzamelden zich bij de Griend en met hulp van de vrijwilligers hadden alle kinderen al snel een mooie lampion. Daarna ging het in een lang lint met lichtjes door het donker naar de dijk.

Samen met fakkeldragers en doedelzakspelers werd het ontsteken van het bevrijdingsvuur, extra feestelijk. Voor alle bezoekers was er een traktatie; een drankje en een heerlijk “slag om de schelde” –taartje.Inmiddels stond er ook een tent naast het vuur, waar de kinderen op zaterdag konden meedoen aan een kleurwedstrijd. Veel kinderen hebben dat ook gedaan en sommigen ontvingen ’s avonds bij de afsluiting, door loting een prijs.

Gedurende het hele weekend waren er activiteiten, op de dijk en in de kerk.Er was een “meet&greet” georganiseerd, met ooggetuigen uit die tijd. Er konden foto’s van Hoedekesnkerke bekeken worden. Een herinneringswandeling door het dorp langs panelen met informatie over de oktoberdagen 1944 in Hoedekenskerke. Ook werd een herinneringsboom geplant.

In de kerk werd geluisterd naar een bevrijdingsconcert met muziek en zang aan elkaar gepraat met verbindende teksten en een vertelling over een gebeurtenis in Hoedekenskerke in oktober 1944. Daarna werd nog een film gedraaid over de stille getuigen die tot nu toe nog spreken. Omdat mensen voorwerpen hebben bewaard en steeds tot leven laten komen met verhalen waarom er zoveel waarde gehecht wordt aan dat ene voorwerp dat ze nu 75 jaar later nog steeds hebben bewaard.

Bij de afsluiting en het doven van het vuur konden we alleen maar dankbaar constateren dat het een mooi weekend geweest was en dat een klein dorp groot is……..wanneer er volwassenen en kinderen zijn die willen meedoen!

 

Banketactie 2019 en Kerstworkshop 18 december 2019

November 2019

Beste dorpsgenoten van Hoedekenskerke en mensen daarbuiten,

Een LUSTRUM: 5 jaar( banket)acties voor Sint en voor Kerst met als goede doel: de SAMmies!! Eén verschil met voorgaande jaren: niet de jongeren van de TEENSclub komen bij u langs, maar iemand die wij bereid gevonden hebben, om bij zoveel mogelijk adressen aan te bellen. Dat kán een jongere zijn of een wat oudere dorpsgenoot . Formulier in de hand en de vraag op de lippen of u de folder ( déze folder dus) heeft gelezen en misschien zelfs al het bestelformulier heeft ingevuld.

Iets wat hetzelfde is gebleven: de kwaliteit van al het Sint- en Kerstlekkers van bakker Bunt: 100% amandelspijs en heerlijke koek en deeg. Niet voor niets bestelden velen van u al enkele jaren van dit feestbanket. (overigens: ondanks prijs- en BTW-verhoging, is de prijs hetzelfde als vorig jaar, vanwege het gemak van de ronde bedragen)

Verder: u kunt zich ook inschrijven voor een kerstworkshop die op 18 december (middag of avond) wordt gegeven in de schuur bij “ Boerhaave”.  Als u daarvoor inschrijft, krijgt u DAARNA meer informatie over de inhoud van de workshop. (zie verder ook het bestelformulier).

Dit jaar GEEN Kerstdiner. De verwarming in de schuur gaat op de schop. Dat zal niet klaar zijn voor het nieuwe jaar. Met (stil) zittende mensen aan een Kerstdiner, moet er wel een lekkere temperatuur zijn. Het eten was altijd warm, maar de voetjes(o.a.) hadden het nogal eens koud………

Over de SAMmies, want voor hén doen we het allemaal, de Single African Mums. Omdat ze “single” zijn, ( de vaders hebben hen verlaten), staan ze er echt alleen voor: voor zichzelf en hun kinderen. De initiatiefnemers van SAM, Anne van Campenhout en Floor Koomen coachen de vrouwen bij het opzetten van een vorm van levensonderhoud, zodat zij en hun kinderen een toekomst kunnen opbouwen. Leest u alstublieft erover op www. wijzijnsam.nl , zodat u weet aan wie u geeft, voor wie u het banket bestelt ( en eet).

Tenslotte: wat data op een rij.

 • Vóór 29 november komt er iemand bij u aan de deur om de bestelling op te nemen . (Misschien kunt u het formulier alvast invullen?) U kunt ook online bestellen: henryenangelique@msn.com.

 • De leveringsdatum voor het Sintbanket is 3 of 4 december, voor de Kerst is dat 21 december.

( het kan in de avond zijn; dus schrik niet van de bel. Later dan 9 uur komen we niet.)

 • Betaling graag contant en liefst gepast!!

 • Voor de mensen die buiten het dorp wonen: wilt u uw tel.nr erbij schrijven, zodat we onze komst kunnen aankondigen, niet voor niets komen.

Contactpersoon: Angelique Beulens ( tel. 0113-639585 of mail: lucabeul@gmail.com

klik hier voor Bestelformulier banket en opgaveformulier kerstworkshop

 

 

Kringwerk 2019-2020

 

Klik op de onderstaand link:

Kringwerk 2019-2020 1

Kringwerk 2019-2020 2

Privacybeleid Protestantse gemeente Hoedekenskerke

Privacybeleid van de Protestantse gemeente Hoedekenskerke.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de protestantse gemeente Hoedekenskerke (hierna vermeld als “de Gemeente”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de Gemeente, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De heer L. Koemans, ‘s Gravenpoldersestraat 11, 4433 AG Hoedekenskerke. De ledenadministrateur is per e-mail bereikbaar: lkoemans@zeelandnet.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel

 1. 2.1  In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.
  b) adresgegevens, eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv. social media accounts
 2. 2.2  De gemeente verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u verkregen informatie. b) uw naam, adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Gemeente.
  c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen bv. van het lidmaatschap.
 3. 2.3  Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de Gemeente en u te informeren over de ontwikkelingen van de Gemeente.

3. E-mail berichtgeving (opt-out):

De Gemeente gebruikt uw naam en e-mailadres om haar nieuwsbrief met
informatie over activiteiten en diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Gemeente naar u toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via e-mail.

4. Bewaartermijnen:

De Gemeente gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Hierna worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

 1. 5.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Gemeente passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. 5.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Gemeente gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:

 1. 6.1  Via de ledenadministratie van de Gemeente kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Gemeente zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
 2. 6.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 3. 6.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Gemeente uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 4. 6.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de scriba van de Protestantse gemeente Hoedekenskerke.

7. Wijzigingen:

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website, www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl, bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Hoedekenskerke, maart 2019

Actie: Adopteer een steen van de dorpskerk “De Ark” Hoedekenskerke ook in 2019

                                                           

Adopteer een steen in 2018

Voor het onderhoud van onze 15e eeuwse dorpskerk is er vorig jaar geld gedoneerd onder het motto “Adopteer een steen (of meerdere)”. Diegene die sinds 2016 stenen hebben geadopteerd vragen wij om dit voor 2019 weer te doen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het gaat erom dat dit voor het dorp beeldbepalende gebouw bouwkundig in een goede staat en conditie kan blijven.

U kunt zoveel stenen adopteren als u wilt.

Maak per steen € 5,00 over op rekeningnummer NL13RABO0328300977 t.n.v. College van Kerkrentmeesters inzake “Adopteer een steen”.

Alvast hartelijk dank!