Nieuws

Concert ROON STAAL in de Ark in Hoedekenskerke – zondag 10 oktober – om 16.00 uur

Uitnodiging voor het bijwonen van een vocaal concert op zondag 10 oktober om 16.00 uur in de Ark te Hoedekenskerke


Concert Roon Staal

Roon Staal geeft op 10 oktober 2021 een concert in de Protestantse gemeente “De Ark “in Hoedekenskerke.

A Piano – A Voice – A Song

Zang en muziek van een hartverwarmende schoonheid. Vocaal en instrumentaal een uitblinker.

Zowel eigen als andersmans repertoitre uiterst smaakvol en met zoveel gemak gebracht.

Een kunstenaar die dat voor elkaar weet te krijgen is een hele grote.

Zondag 10 oktober 2021

Tijd : 16.00 uur

Protestantse gemeente “De Ark” Hoedekenskerke

Reserveringen via roonstaal.com  of 06 15403125                   Entrée € 20,00.

Wil je nog meer informatie over deze veelzijdige kunstenaar zoek op internet onder ‘Roon Staal ‘


 

 

Restauratie en weer kerk in Hoedekenskerke vanaf zondag 22 augustus 2021

Restauratie en weer kerk in Hoedekenskerke: zondag 22 augustus 2021

Op verzoek gaf Jaap van Maldegem in zes korte zinnetjes het slot aan van de restauratie van de binnenmuren van de kerk.

 Er wordt volgens de planning gewerkt , als volgt:

 • Maandag 26 juni komt de stukadoor, om de muren bij preekstoel tot de zijbanken gereed te maken.

 • Vervolgens laatste dingen: radiatoren ophangen en heel de kerk bezemschoon maken.

 • Kerk voor bouwvakvakantie vrijdag 30 juli opleveren.

 • Schoonmaak kerk en consistorie 1e week van augustus.

 • Inrichting kerk en geluidshoek gereedmaken

 • In gebruik kerk vanaf 22 augustus.

Toen ik in de kerk was en de muren zag van “schoonmetselwerk” dacht ik aan het boek van Jacques Vriens ‘De strijd om de kathedraal’. Vriens situeert zijn verhaal omstreeks 1421 waarin Thies, de zoon van de bouwmeester, aan het blinde meisje Mette, de bouw van de kathedraal moet beschrijven. Een jeugdboek geschikt voor jong en oud waarin een prachtig beeld geschetst wordt van de bouw van een kathedraal met heel het maatschappelijke leven daarom heen.

In die zelfde tijd, in het eerste kwart van de 15e eeuw heeft waarschijnlijk Willem de Vrieze van Oostende, ambachtsheer in Hoedekenskerke, Vinningen en Ostende opdracht gegeven om het bestaande romaanse kerkje om te bouwen tot een gotische kerk. Verder dan het koor is men nooit gekomen. Willem overleed in 1462. Met zijn overlijden zal ook de geldstroom voor de bouw opgedroogd zijn.

Ik zag de muren achter het verwijderde stucwerk dacht aan de bouwers van die tijd de steigers, de katrollen, de gemetselde raamkozijnen. Voor de kozijnen moesten ze op de grond de steentjes kappen en nummeren en in een mandje mee naar boven nemen. De stenen, kloostermoppen spreken hun eigen taal en geschiedenis. Ik dacht aan de 6 eeuwen daarna, waarin ieder geslacht wel weer andere plannen en inzichten had om in dat kerkje toe te passen. Banken erin, banken eruit, stoelen en weer banken, plafond erin voor de kou en plafond eruit. Ik dacht aan die dominee die een tiental jaren voor WO2 vond dat hij niet langer op afstand op de preekstoel wilde staan, maar een soort van podium verkoos. Wat een prachtige preekstoel zullen ze toen verwijderd hebben. Ik dacht aan al die pastoors en dominees die het volk onderrichtten en de gebeden opdroegen, kinderen doopten, huwelijken inzegenden en begrafenissen leiden. De stenen die de geschiedenis aan mij voorbij lieten gaan, zijn nu weer afgedekt met stucwerk. De afgebladderde muren zien er nu weer strak uit.

Vanaf 22 augustus staan de deuren weer open voor de eredienst. U bent van harte welkom!

In gedachten verlaat ik de kerk. Er moet nog heel wat gebeuren, maar we vertrouwen op de planning die Jaap van Maldegem aangaf.

Zachtjes hoor ik Jaap van Erk op het orgel spelen:

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
dat die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Een woord van dank.

Door de werkzaamheden in ons kerkgebouw konden we geen dienst houden in Hoedekenskerke.

De afgelopen periode waren we welkom in Nisse. Dat is plezierig verlopen.

We willen iedereen bedanken die zich daarvoor heeft ingezet.

In het bijzonder noemen we Jeannette van Wuijckhuijse, Loes Moseman, Charles Tempelman en Dirk van der Slink.

 

Profielschets van onze gemeenten

Profielschets van onze gemeenten.
De dorpen, waartoe de protestantse gemeenten van ’s-Heer Abtskerke/ Sinoutskerke, Hoedekenskerke en Nisse behoren,
zijn gelegen in Zeeland en wel in de ‘Zak van Zuid-Beveland’, ongeveer 10 km ten zuiden van Goes.
De Zak van Zuid-Beveland is een prachtig gebied met mooie natuur, oude binnendijken en veel fruitteelt.
De dorpen zijn onderdeel van de burgerlijke gemeente Borsele. (www.borsele.nl).
Elk dorp beschikt over een monumentale kerk
Onze gemeenten behoren tot het veelkleurig midden van de PKN.
Onze 3 gemeenten hebben in totaal ruim 400 doop-en belijdende leden, behorend tot de oudere generatie, maar er zijn ook een aantal gezinnen met kinderen.
 • –  De zondagdiensten worden met ingang van 2021 zoveel als mogelijk over de drie kerken verdeeld.
 • –  Er wordt gezongen uit het liedboek voor de kerken.
 • –  We volgen de orde van het kerkelijk jaar en zijn vertrouwd met het oecumenisch leesrooster als leidraad.
 • –  De gemeentezang wordt in Hoedekenskerke zoveel als mogelijk iedere dienst ondersteund door een zanggroep.
     In de andere gemeenten is er een gelegenheidscantorij.
 • –  Vanuit de erediensten zijn de gemeenten verbindend aanwezig in de dorpen.
 • –  Het diaconaat wordt gezamenlijk vormgegeven. Dit betekent dat collectedoelen en diaconale acties altijd       gezamenlijk georganiseerd worden.
 • –  In het pastoraat speelt de predikant een belangrijke rol. In iedere gemeente zijn er enkele personen, die     bezoekwerk verrichten, met name bij de oudere gemeente leden.
 • –  De drie gemeenten streven ernaar te komen tot een centrale kerkenraad. Er vinden regelmatig gezamenlijke     kerkenraads- en kerkrentmeester vergaderingen plaats.
 • –  Wij onderschrijven de doelstellingen van de “Wijdekerk” en zijn op deze website te vinden.
 • –  Wij vormen met de protestantse gemeenten van Oudelande en Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande een       federatie, genaamd: “Rond de Zwake”. ( Deze naam verwijst naar een oude zeearm met dezelfde naam).
  Het conceptbeleidsplan voor deze federatie is bijgevoegd.
  De samenwerking binnen de federatie is een proces, wat nog in ontwikkeling is.
  Er is een federatie kerkenraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle gemeenten. Zij begeleiden dit proces. Regelmatig zijn er gezamenlijke federatiediensten.
  In de fusiegemeente DEO, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande, is een predikant voor 50 % werkzaam. In Oudelande is een kerkelijk werker parttime werkzaam.
  Verdere informatie over de 3 gemeenten en hun beleidsplannen zijn te vinden op de websites:
  www.mariakerk-nisse.nl
  www.kerksheerabtskerke.nl                                                                                               www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl

Kringwerkgids 2021-2022

klik hier voor de Kringwerkgids 2021-2022

Actie: Adopteer een steen van de dorpskerk “De Ark” Hoedekenskerke ook in 2021

                                                           

Adopteer een steen in 2021

Voor het onderhoud van onze 15e eeuwse dorpskerk is er vorig jaar geld gedoneerd onder het motto “Adopteer een steen (of meerdere)”. Diegene die sinds 2016 stenen hebben geadopteerd vragen wij om dit voor 2019 weer te doen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het gaat erom dat dit voor het dorp beeldbepalende gebouw bouwkundig in een goede staat en conditie kan blijven.

U kunt zoveel stenen adopteren als u wilt.

Maak per steen € 5,00 over op rekeningnummer NL13RABO0328300977 t.n.v. College van Kerkrentmeesters inzake “Adopteer een steen”.

Alvast hartelijk dank!