Nieuws

Allerzielen woensdag 2 november 2022

Allerzielen 2022

Tijdens de corona periode hebben ook de kerken geen aktiviteiten kunnen ontwikkelen.

Gelukkig is dit nu voorbij, zodat we dit jaar op Allerzielen de kerk weer openstellen voor personen die een kaarsje willen aansteken voor familie of vrienden, die zijn overleden en voor hen die hen zeer dierbaar waren.

Allerzielen is op woensdag 2 november 2022.

De kerk (De Ark te Hoedekenskerke) is open van 19.00 tot 20.30 uur.

Namens de Kerkenraad van “De Ark” Hoedekenskerke.

Thea Platschorre  van Liere

 

Herdenkingsdienst Hoedekenskerke Zondag 30 oktober 2022

Herdenkingsdienst Hoedekenskerke

Zondag 30 oktober 2022

 

We willen u nu vast op de hoogte brengen van de komende herdenkingsdienst.

Op zondag 30 oktober is de jaarlijkse herdenkingsdienst van beschieting en bevrijding van Hoedekenskerke.

Mw. Mathilde Meulensteen uit Vlissingen zal deze dienst leiden.

Zoals gebruikelijk zal, door persoonlijke verhalen van nabestaanden, weer herinneringen worden opgehaald. Dit keer besteden we aandacht aan de vlucht van de familie Van Kruijssen, toen woonachtig in de boerderij aan Molenstraat. Twee van hun kinderen kwamen hierbij om het leven.

Na de dienst is er de herdenking en kranslegging buiten bij het monument.

Namens het gemeentebestuur zal locoburgemeester de heer Kees Weststrate de krans leggen. 

Oorlogsmonument

Oorlogsmonument Hoedekenskerke 2022

Oktober 1947 werd het oorlogsmonument in Hoedekenskerke onthuld. Wanneer er bij een oorlogsmonument ook slachtoffers begraven werden, kreeg dat monument vrijwel altijd een plaats op de begraafplaats.

In Hoedekenskerke kreeg het monument een plaats in de tuin van de kerk.

Zo kwam er een algemeen oorlogsmonument met 21 graven midden in het dorp.

In het boekje Van Allewijn en De Priester worden 38 oorlogsslachtoffers genoemd.

Zeven personen zijn vóór oktober ’44 gesneuveld

 1. DEN DEKKER 1940 32 jaar

 2. LOOY 1942 13 jaar

 3. OELE 1942 15 jaar

 4. OELE 1942 11 jaar

 5. KANNING 1942 45 jaar

 6. VAN DAMME 1943 36 jaar

 7. JERONIMUS 1944 39 jaar

Negen personen die eveneens niet begraven zijn bij het monument, maar wel omgekomen zijn ten gevolge van de beschieting.

 1. RUIJSAARD                         78 jaar

 2. VAN KRUIJSSEN               24 jaar

 3. VAN KRUIJSSEN               30 jaar

 4. VERZEEUW                         44 jaar

 5. HUIGE-GOENSE                46 jaar

 6. BEK                                         74 jaar

 7. MAAS                                     86 jaar

 8. MAAS-WALRAVEN          82 jaar

 9. DE RUITER                         45 jaar

Tot slot wordt nog melding gemaakt van IZAÄK PROVOOST 23 jaar.

Hij werd geraakt door een granaatsplinter op 26 oktober. Hij vocht maandenlang voor zijn leven.

Op 28 mei 1945 overleed hij in het ziekenhuis van Sluiskil.

Bovengenoemde17 personen liggen elders begraven.


Het Herdenkingscomité vond het oorlogsmonument niet compleet zonder die 17 namen.

Op twee glazen platen zijn nu ook de namen genoemd van deze oorlogsslachtoffers

Door het doorzichtige glas moet je met aandacht deze namen lezen.

Het monument is ooit ontworpen door architect Rothuizen.

De glazen platen doen het geheel van het oorlogsmonument niet te kort.

De kosten van deze platen waren € 3000,00 De Gemeente Borsele stelt daar € 1000,00 voor beschikbaar. Steenhouwerij van Dalen gaf een korting van € 200,00.

De Prot. Gem. van Hoedekenskerke heeft het tekort voorgeschoten, maar het Herdenkingscomité heeft de inspanningsverplichting om alles in het werk te stellen om het tekort aan te vullen en weer een buffer op te bouwen voor onderhoud en herdenkingen.

Door de huis aan huis brief hebben verschillenden hier al aan bij gedragen.

Ook hier doen we nog beroep op iedereen die de uitbreiding en het onderhoud van het monument ter harte gaat, om een bijdrage te storten op:

IBAN NL13RABO0328300977 t.n.v.: College van Kerkrentmeesters Hoedekenskerke. O.v.v. oorlogsmonument)

(Het comité heeft geen eigen rekening. Betalingsverkeer gaat via de administratie van de Protestantse Gemeente Hoedekenskerke die dit bijhoudt in het fonds Oorlogsmonument)


Sinds 23 januari 2021 onze predikant Ds. Herman Offringa.

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje door de bus doen of een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Wilt u mij telefonisch bereiken dan kan dat op mijn werkdagen, van maandag t/m donderdag. Mocht ik niet thuis zijn, spreek dan een bericht in en ik bel u zo snel mogelijk terug. Voor een korter of langer gesprek maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn contactgegevens zijn:

ds. Herman Offringa
In de Boogerd 16
4444 AK ’s-Heer Abtskerke

Tel. (0113) 852 438
Mob.  (06) 1212 5739
Mail.  g.h.offringa@delta.nl

Actie: Adopteer een steen van de dorpskerk “De Ark” Hoedekenskerke ook in 2022

                                                           

Adopteer een steen in 2022

Voor het onderhoud van onze 15e eeuwse dorpskerk is er vorig jaar geld gedoneerd onder het motto “Adopteer een steen (of meerdere)”. Diegene die sinds 2016 stenen hebben geadopteerd vragen wij om dit voor 2019 weer te doen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het gaat erom dat dit voor het dorp beeldbepalende gebouw bouwkundig in een goede staat en conditie kan blijven.

U kunt zoveel stenen adopteren als u wilt.

Maak per steen € 5,00 over op rekeningnummer NL13RABO0328300977 t.n.v. College van Kerkrentmeesters inzake “Adopteer een steen”.

Alvast hartelijk dank!