Nieuws

Nieuwsbrief editie 4 – 26 mei 2020

HOEDEKENSKERKE

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke

Editie 4

De tijd, ook deze rare en nare tijd, gaat snel. Het is alweer bijna Pinksteren. Helaas kunnen we dit feest nog niet met elkaar vieren in één kerkgebouw. Wel is er de mogelijkheid de (Federatie)dienst mee te vieren die in Driewegen wordt gehouden en waarbij ds. Jörg Buller hoopt voor te gaan. U kunt meeluisteren via de link naar kerkdienst-gemist op de website van Driewegen: www.pkndeo.nl.

Nieuws van de kindernevendienst.

Na de 40 dagentijd en Pasen is het voor ons nog steeds een uitdaging de kinderen te betrekken bij de bijbel verhalen die passen bij de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Iedere week krijgen de kinderen via Whatsapp of mail het verhaal van de zondag toegestuurd. Zo hebben ze behalve het verhaal van de Goede Herder ook een kleurplaat gekregen, waar ds. Tineke Zijlstra in de dienst van 3 mei aandacht aan heeft besteed. Soms leent een verhaal zich voor een opdracht. Zoals het verhaal van de tien geboden. De kinderen is gevraagd te vertellen wat zij belangrijk vinden van deze geboden in hun leven met ouders, familie en vriendjes. Ze hebben enthousiast allemaal gereageerd en hun reacties zijn door Egbert meegenomen in de dienst van 17 mei. Op deze manier hopen we de kinderen op afstand toch dicht bij ons te houden. Voor de Pinksterdagen hebben Nelleke, Carolien en Loes er bovendien voor gezorgd dat er tasjes met inhoud bij hen thuis worden bezorgd. Een boekje met verhalen, opdrachten en een puzzel over Pinksteren. Om de opdrachten  te kunnen maken zitten er ook kleurpotloden en vouwblaadjes in het tasje. Er is ook nog een geadresseerde envelop waar niets in zit, maar wel met een postzegel.

De opdracht is om met de vouwblaadjes vogeltjes te vouwen en die op te sturen naar Nelleke. De “vogeltjes” gaan in een Pinksterboom die een plaats krijgt in de kerk in Driewegen op Pinstermorgen. Een leuk idee.

 

 

 

Kerkdiensten na 1 juni

Officieel mogen er per 1 juni bijeenkomsten tot maximaal 30 personen gehouden worden. Alhoewel dit ook geldt voor onze kerken hebben we toch besloten om ook in juni nog online trio-diensten te houden en wel op 14 en 28 juni (onder voorbehoud) vanuit Hoedekenskerke. De beperkingen en maatregelen om diensten te houden zijn op dit moment erg ingrijpend. We bekijken per maand wat onze mogelijkheden zijn. Intussen wordt er ook gekeken of we naast geluid ook beeld uit kunnen zenden.

Vanuit de trio-diaconie.

De wereld blijkt klein. Kijk maar naar hoe snel een virus rond zich heen kan grijpen. En overal zijn de gevolgen dramatisch, maar, zoals eigenlijk altijd, vallen de klappen het hardst bij hen die al beurs gebeukt zijn. De (kans)armen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken. Wij willen u dan ook vragen om hen te gedenken in uw gebed. Maar wilt u ook eens kijken op www.kerkinactie.nl om te zien of u hen praktisch kunt en wilt helpen door een bedrag over te maken naar een doel wat u aanspreekt.


Vader, schepper van hemel en aarde.                Kom, o Heilige Geest van God,                     

U bent liefdevol, trouw en genadig.                    wij wachten op U. Vul ons met kracht

Jezus, alle macht in de hemel                              en maak ons vol van geloof zodat                 

en op aarde is aan U gegeven.                            Jezus in onze harten is en wij leven                

Wij, als gelovigen, zijn uw kerk                          vanuit zijn liefde. Laat vanuit die liefde         

waarvan Uzelf het hoofd bent. U laat               uw kerk groeien en bloeien

nooit los wat uw hand begonnen is.                  Kom Heer Jezus, wij nodigen U uit om

                                                                               ieder van ons te vullen met uw Geest.

Heer Jezus Christus, wij bidden

eensgezind en vurig voor de kerken                  Wij bidden voor alle mensen die

in Nederland. Maak ons wie we zijn:                uw liefde nog niet kennen.

brengers van hoop in de tijd                               Laat hen zien Heer, dat U hen liefhebt,

en wereld waarin we leven.                                dat uw hart naar hen uitgaat.

                                                                               En maak ons als kerken tot getuigen

Maak ons één, zoals de Vader en U                  van uw onvoorwaardelijke liefde.

één zij. Help ons elkaar te vergeven,                 Juist nu eenzaamheid en angst

elkaar te versterken en elkaar                           velen raken. Maak ons tot zegen

te dienen. Geef on wijsheid en inzicht               voor onze omgeving

en help ons om te begrijpen wat U wilt.            zodat die verder tot bloei komt.                     

 

Maak ons geduldig en vol goedheid.

Geef dat wij geen jaloezie, ijdel vertoon                      U komt alle eer toe

en zelfgenoegzaamheid kennen.                                   voor altijd en eeuwig.

Geef dat wij niet grof en zelfzuchtig zijn                     Door Christus onze Heer.

en ons niet boos laten maken,                                      Amen

maar verdraagzaam zijn.

Heer, wij bidden dat wij ons

niet verheugen over onrecht,

maar vreugde vinden in de waarheid.


Beroepingswerk en afscheid ds. Rietveld

Vanuit de drie gemeenten is een werkgroep samengesteld om te inventariseren wat de mogelijkheden en opties zijn na het vertrek per 1 september van ds. Egbert Rietveld.

De afscheidsdienst van ds. Rietveld is vastgesteld op zondagmiddag 30 augustus in Nisse.

Vanuit Hoedekenskerke

 • Deze week zijn de 2 kroonluchters van hun haken getild voor een onderhoudsbeurt. Ze worden door een bedrijf in Groningen schoongemaakt, behandeld en elektrisch opnieuw bedraad. Na het opknappen kunnen ze dan met Led verlichting weer hun licht laten schijnen bij de diensten die dan hopelijk weer gehouden kunnen worden.

 • Voor de meest actuele informatie over kerkdiensten, etc. kunt u onze website raadplegen hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl, ook die van de federatie www.pkn-zwake.nl of de regio www.gelovenindedelta.nl

 • Vanuit de cultuurgroep is besloten om onze kerk in de maanden juli en augustus op de woensdagen niet open te stellen voor bezoek. We hopen van harte dat we in 2021 weer, zoals we al jaren gewend zijn, Open Kerk te kunnen houden.

 • Graag willen wij u nog een keer wijzen op de gemiste opbrengsten van de collecten. Wanneer u een gift zou willen overmaken naar de diaconie of de kerkrentmeesters zou dat heel fijn zijn.

Het nummer van de diaconie is: NL14 RABO 0328 3083 31.

Het nummer van de kerkrentmeesters is: NL13 RABO 0328 3009 77

Ten slotte

In de bijbel staan 150 mooie liedteksten. We kennen ze als de Psalmen. Vaak gaan daar de roep om hulp en het houden van hoop, hand in hand. ‘Sleutel’-teksten die verhalen waar je in onzekere tijden vertrouwen kan vinden. Deze weken springt er voor mij een regel uit de liedtekst van psalm 90:

“Leer ons zó onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.”

 Misschien is dat omdat we tijdens deze corona-epidemie niet anders doen dan tellen. We tellen de besmettingen en de genezingen, we tellen de overledenen. We tellen ziekenhuisopnames, de mensen op de ic’s. Kinderen, en hun ouders, tellen de dagen dat ze niet naar school zijn geweest. We tellen de dagen van het sluiten van de verzorgingshuizen, dat we oma of opa niet meer hebben gezien, dan op een afstand. We tellen onze relaties, onze opofferingen. En we tellen en hertellen de dagen, vooral de dagen die het nog duurt totdat de crisis achter de rug zal zijn.

Maar volgens mij wil de psalm ons een andere rekensom laten maken: leer ons om onze, ook deze nare dagen te tellen, waarin we winnen aan wijsheid en inzicht, juist in de beperkingen.

Vanouds is de kerk een plek, niet om te tellen, maar om te vertellen: oude en altijd weer nieuwe verhalen over de kracht van Gods liefde die keer op keer mensen als u en ik weet te raken.

Tellen kan ons onrustig maken, terwijl het vertellen, het luisteren naar oude en altijd weer nieuwe verhalen ons rust kan geven en nieuwe inzichten. Soms gaan ernst en een vrolijke noot daarin samen.

In de Trio online dienst van zondag 17 mei was vooraf kinderen gevraagd welke leefregel ze belangrijk vinden of misschien moeilijk. Een kind antwoordde dat hij niet van pesten hield en ook niet van krokodillen want die eten je op. Kinderleed, gekoppeld aan het gebod niet kwaad te spreken over een ander, kinderangst om zelf niet gedood te worden… door een krokodil?

Na de eerste glimlach is er ook de ernst, de angst van menige volwassene: er is een monster dat ook ons bedreigt, naar het leven staat, in deze tijd – geen kroko, maar een coronadil…

Laat liefde, verstand, helder inzicht in hoe te leven in deze tijd met elkaar, het mogen winnen.

Tel niet van alles, maar vertel vooral aan elkaar hoe in aandacht, in voorzichtigheid en bovenal in verantwoordelijkheid voor elkaar, dat ene monster ”coronadil” wordt getemd, en samen een kopje kleiner wordt gemaakt.

Ds. Egbert Rietveld

26 mei 2020

Missionaire Breigroep Hoedekenskerke

 

Missionaire Breigroep Hoedekenskerke

Op 8 mei kwam er bij de kerk een grote auto voorrijden die was gestuurd door de organisatie “Rescue Baby Gambia”. Omdat alle depot-adressen gesloten waren en er geen persoonlijk contact mogelijk was, heeft de organisatie bedacht een auto langs te sturen bij alle breigroepen die al materiaal hadden liggen.

Zo ook bij ons. Wij hadden in totaal 2 grote dozen en 5 zakken vol met dekentjes, mutsjes, sokjes, etc.

Alles bestemd voor de kraamkliniek in Gambia.

Zij hebben alles in dank aanvaard en meegenomen. Alle breisters, haaksters, gevers van wol en katoen, heel hartelijk dank voor jullie inzet. Deze bijdrage maakt zoveel vrouwen aan de andere kant van de wereld blij!

Het motto van de organisatie: “als je hoofd verbonden is met je hart, kunnen je handen en voeten de meest wonderlijke dingen verrichtten”, kunnen we zeker onderschrijven.

En denk je nu: “ik had nog een paar mutsjes, een dekentje, niet getreurd. Alles kan mee met het volgende transport. Deze actie ging vrij plotseling nog door en niet iedereen kon van te voren gevraagd worden naar materiaal dat al klaar was.

Wij komen (nog) niet bij elkaar maar blijven met elkaar verbonden door onze gezamenlijke doelen en ons contact. De meesten van jullie breien of haken door, dat is heel fijn. We hopen op tijden waar we elkaar weer in werkelijkheid kunnen ontmoeten.

Tot dan en blijf gezond!

Gerda Koemans en Marianne Bijkerk

Impressie Dodenherdenking 4 mei 2020

Op maandag 4 mei herdenkt Hoedekenskerke de doden.

Dit jaar op afstand. Vanaf de kerktoren zijn vanaf 19.55 uur de Acte van Herinnering, het Wilhelmus en een gedicht te horen.

Tussendoor zijn we samen twee minuten stil en worden bij het monument bloemen gelegd.

In de dagen na 4 mei bent u van harte welkom om op uw eigen moment bij het monument stil te staan en de bloemen te bekijken.

Comité 4 mei Hoedekenskerke

Via deze link kunt u een impressie zien:

Dodenherdenking Hoedekenskerke 2020

Nieuwsbrief editie 3 – 24 april 2020

HOEDEKENSKERKE                         24 april 2020

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke

Editie 3

Voorwoord

Om het contact met u zo goed mogelijk in stand te houden sturen wij u onze derde nieuwsbrief.

We wensen u veel leesplezier in deze tijd van contact op afstand.

Geloven in coronatijd

Wie had twee maanden geleden kunnen bedenken dat we nu leven in een wereld met zoveel beperkingen? Nabijheid in menselijk contact is nagenoeg onmogelijk geworden. Binnenblijven, zoveel mogelijk, gepaste afstand houden van elkaar, terwijl je juist een arm om iemands schouder wilt leggen, iemand wilt omhelzen, vanwege geluk, of vanwege rouw die er is om gemis…wat doet dat met ons? We zijn er niet op gebouwd om op commando afstand te houden. Als een dreunend refrein klinkt het: afstand houden, anderhalve meter, afstand… ook als we juist nabijheid zoeken. Het is niet anders en het kan niet anders in de strijd tegen een even onzichtbare als geduchte tegenstander: covid-19, alias corona.

Wat doet dat met ons leven, met ons geloven?

Afgelopen zondag werd op de zondag na Pasen het verhaal van Thomas gelezen. Pas als hij de wonden van zijn Heer kan zien en voelen, kan hij geloven in de Levende. Indrukwekkend is een schilderij van Caravaggio waarop Thomas is te zien. We zien dat Jezus de tastende hand van Thomas beetneemt, leidt en zijn vinger brengt tot in de open wonde van zijn zijde.

Als er iets is wat je niet moet doen, is een wond zomaar, onbeschermd, aanraken. We zien de beelden van beschermende kleding van artsen en verplegers, mondkapjes, latex handschoenen, alles wordt uit de kast gehaald om bescherming te bieden en infectie tegen te gaan.

En terecht.

Wat we lezen in het evangelie van de zondag na Pasen, wat we zien op het schilderij van Caravaggio, botst met onze huidige wereld, vol grenzen en afstand houden.

Het verhaal en het schilderij met Jezus en Thomas ontroert me. Vorig jaar zwierf ik door Rome en zag ik het bij toeval, toen ik een van de vele kerken binnenliep in deze oude stad die een groot openbaar kunstbezit is. Maar ik kijk er nu anders naar, intenser, in deze tijd.

Aandacht voor onze zieken

Dat was schrikken om te horen dat Christien Roelse op tweede paasdag was opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. In dezelfde week is zij in Amphia Breda gedotterd en is er een stent gezet. Gelukkig mocht Christien al snel weer naar huis voor verder herstel en revalidatie.

Een felicitatie waard

Wij feliciteren Jan Lukasse van harte met de vandaag aan hem toegekende koninklijke onderscheiding. Een welverdiende beloning voor jarenlang vrijwilligerswerk voor de kerk, het dorp en de sport.

Nieuws van de kindernevendienst.

In de voorbije weken, is het ook voor de kinderen en leiding van de kindernevendienst een uitdaging geweest om er voor te zorgen, dat de kinderen toch de 40 dagentijd met het project konden beleven.

Elke week kregen en krijgen de kinderen het verhaal van de betreffende zondag toegestuurd via Whatsapp of mail.

Zo ook met Palmpasen. Dit jaar was het uiteraard niet mogelijk om in de kerk een palmpaasstok te maken en het verhaal en de betekenis van de symbolen aan de stok aan de kinderen te vertellen.

Maar gelukkig hadden wij ook hier een oplossing voor gevonden. Er werden kleine kruisjes gemaakt met daarop een takje buxus. Samen met de benodigdheden om een palmpaasstok te maken werden ze in een tasje gestopt. Bovendien zat daar ook het verhaal van Palmpasen in en de betekenis van de symbolen.

Op de zaterdag voor Palmpasen zijn ze bezorgd bij de kinderen.

Tjonge wat kregen we enthousiaste reacties terug van hen en leuke foto’s. Sophie heeft zelfs het verhaal van Palmpasen voorgelezen aan haar broertjes.

Ook de vrijdag voor Pasen hebben de kinderen een enveloppe ontvangen met daarin de verhalen van Pasen en het verhaal van Mozes. En om te kleuren een mooie kleurplaten van een narcis.

Kortom de kids worden ook nu, in deze soms moeilijke tijd, niet vergeten.

En mogen wij de verhalen uit de Bijbel aan hen doorgeven.

Diensten via internet

Na de dienst op Paasmorgen via internet willen we voor zolang dat nog nodig is vanwege de coronamaatregelen om de twee weken een dienst verzorgen vanuit “de Ark”. Deze diensten worden in trioverband gehouden met Nisse en ’s Heer Abtskerke. De eerste uitzending is op 3 mei de voorganger is op dit moment nog niet bekend. Op 17 mei gaat ds. Egbert Rietveld voor. Een kleine groep met zangers, de organist en Leo als geluidsman zal de dienst naast de voorganger vorm geven. We hopen hiermee de leemte op te vullen nu we verhinderd zijn om een normale dienst te houden.

Website

Houdt u onze website www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl in de gaten. Hierop wordt de meest actuele informatie over onze gemeente vermeld. Zo zal er regelmatig een korte overweging van Dominee Rietveld ter overdenking gepubliceerd worden.

Diaconale berichten

 Actie Voedselbank de Bevelanden

Inmiddels hebben al veel diaconieën een bedrag overgemaakt naar de voedselbank. We proberen op deze manier de voortgang van het werk door de voedselbank te garanderen. Zij hebben het heel moeilijk omdat er minder voedsel binnenkomt en bovendien wordt een toename van deelnemers voor de voedselbank verwacht.

Pasen 2020

Op Paasmorgen is opnieuw het Licht de kerk binnengedragen. In de hoop en vol vertrouwen dat dit licht van Gods nabijheid ons het hele jaar door mag dragen, ook in donkere tijden. Wij mogen ons voortdurend herinneren dat door Jezus Christus, onze Heer, de diepste duisternis voor altijd is overwonnen. Grenzen worden doorbroken en mensen opgericht. Zo krijgen we vaste grond onder de voeten. Een weg om te gaan……….

Paaskaars 2020

De versiering is een verwijzing naar de zondvloed met een nieuwe start voor de wereld. De duif komt terug bij Noach met een jong olijfblad in haar snavel. Het water was gedaald; een nieuwe wereld.

 

Paasgroeten

Ook dit jaar zijn weer de Paasgroeten aan gevangenen in Nederland op de bus gegaan. Het ging deze keer anders maar het is gelukt om alle kaarten te verzenden. Een kleine blijk van aandacht die veel kan betekenen voor de gedetineerden die nu geen bezoek mogen ontvangen. Een sprekend gebaar van verbondenheid. Dat past bij Pasen.

Collecten

Tot nu toe is op de rekening van de diaconie € 195,50 binnengekomen. Waarvoor dank!

Graag wil ik u nog een keer wijzen op de gemiste opbrengsten van de diaconale collecten. Wanneer u een gift zou willen overmaken naar de diaconie zou dat heel fijn zijn. Van verschillende kanten bereiken ons (meer) vragen om noodhulp, overal ter wereld.

Wanneer we met elkaar een stukje nood kunnen lenigen zou dat mooi zijn.

Niet met elkaar; maar voor elkaar!

Uw bijdrage kunt u storten op rekening van de diaconie.

Het nummer is: NL 14 RABO 032 83 083 31. T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoedekenskerke.

Tenslotte

“De hoop hebben wij als een betrouwbaar anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom” uit de Hebreeënbrief.

Hoop, die we als een lied bij ons dragen, zoals Mirjam aan de Schelfzee.

Het is deze fundamentele hoop dat wij mogen beseffen dat ondanks alles wat ons overkomt, ons leven niet uit Gods hand valt.

Momentje: Het mooiste van Borsele

Nieuwsbrief 2e editie 2 april 2020

 

 

 

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke

Editie 2

Voorwoord

In deze tweede Nieuwsbrief vanuit de kerkenraad geven wij weer wat informatie door betreffende onze gemeente. Nu praktisch alle activiteiten stil liggen proberen wij op deze wijze met u te communiceren. Hebt u suggesties voor ons, laat het s.v.p. weten.

Gemeente en Kerk zijn.

Het is bij ons op het dorp heel normaal dat je elkaar groet en een praatje maakt als je elkaar tegen komt. Dat vinden we belangrijk en gezellig, Helaas is dat nu in deze periode niet mogelijk en maken we op een andere manier contact met elkaar. Via de telefoon is ook best gezellig om een praatje te houden met elkaar.

In de vorige nieuwsbrief stond er al vermeld dat je op zondagmorgen toch kan luisteren naar een kerkdienst. Toch is het een rare gewaarwording om zo met z’n tweeën of alleen te luisteren. Vooral de komende week, Stille Week met de Gedachtenis aan het Laatste Avondmaal op donderdag, op vrijdag de Kruisiging en op zaterdag de Paaswake. Met daarna de Paasjubel op zondag.

Het zal heel vreemd zijn om al deze dagen niet naar de kerk te kunnen gaan. Maar er is troost te vinden. Want hoe je ook kijkt misschien op t.v. of online, bedenk dat je niet alleen bent. Heel veel mensen kijken of luisteren op een andere manier naar de kerk op zondag. Voel je gesterkt doordat er zoveel mensen samen met jou /jullie dit doen . Dat geeft binding met elkaar en dat hebben we nodig. In deze tijd.

Laten we hopen dat we volgend jaar weer een Pasen kunnen vieren met iedereen in de kerk.

Verdriet

In de vroege morgen van 31 maart is overleden Mieke van Liere – Louisse in de leeftijd van 69 jaar. Mieke was heel actief in onze gemeente. Ze is een periode diaken en scriba geweest en was altijd bereid om de helpende hand uit te steken. Ze maakte mooie bloemstukjes voor op de avondmaalstafel. Leen is al jaren onze voortreffelijke en nauwgezette administrateur. De laatste jaren kampte Mieke met een afnemende gezondheid. Was ze voorheen actief en sportief op haar fiets, het ging steeds moeizamer ten koste van haar conditie. Ze genoot van haar kinderen en kleinkinderen die haar ook heel erg zullen missen. Door de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus kon slechts in kleine kring vanuit onze kerk afscheid van Mieke genomen worden. De beperkende maatregelen maken het op dit moment voor Leen extra moeilijk. We zullen als gemeente om Leen heen staan in deze moeilijke periode al kan dat op dit moment niet met een direct contact, maar we hebben wel de mogelijkheid om iets van ons te laten horen.

Stille Week en Pasen

In tegenstelling tot de mededeling in de vorige Nieuwsbrief wordt er op 5 april, Palmpasen, geen dienst via internet vanuit “de Ark” uitgezonden.

Voor in de week voorafgaand aan Pasen, de Stille Week, is de brochure met de liturgieën voor de Vespers, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op zaterdag op onze website geplaatst. U kunt de teksten lezen en ds. Egbert Rietveld voegt dagelijks een bezinningstekst toe voor de betreffende dag.

Op Paasmorgen wordt er om 10.00 uur via internet een dienst uitgezonden vanuit “de Ark” (kerkdienstgemist). Met een kleine groep, geleid door ds. Egbert Rietveld, wordt er gezongen, gebeden en teksten gelezen. Ds. Rietveld houdt een korte meditatie bij het Paasevangelie.

Diaconale berichten

Missionaire breigroep Hoedekenskerke

Vanwege aangescherpte maatregelen door de overheid zal de breigroep dit seizoen niet meer bij elkaar komen. Helaas……

Gelukkig bereiken mij tal van goede berichten dat veel van jullie gewoon thuis door breien of haken. Heel fijn want dan hebben we straks genoeg op voorraad om uit te delen, voor de kraamkliniek in Gambia en stichting Zending over Grenzen.

We houden telefonisch contact en hopen elkaar in gezondheid weer te ontmoeten.

Actie Vakantietas

De actie kan helaas dit jaar niet doorgaan. Gelukkig kunnen we wel iets betekenen voor de voedselbank de Bevelanden. Zij hebben het heel moeilijk omdat er minder voedsel binnenkomt en bovendien wordt een toename van deelnemers voor de voedselbank verwacht. We hebben afgesproken met alle diaconieën dat allen een gift geven in de hoop de voedselbank overeind te houden. Echt (letterlijk) broodnodig!

Collecten

Graag wil ik u nog een keer wijzen op de gemiste opbrengsten van de diaconale collecten. Wanneer u een gift zou willen overmaken naar de diaconie zou dat heel fijn zijn. Van verschillende kanten bereiken ons vragen om noodhulp, overal ter wereld. Wanneer we met elkaar een stukje nood kunnen lenigen zou dat mooi zijn. Niet met elkaar; maar voor elkaar!

Uw bijdrage kunt u storten op rekening van de diaconie onder vermelding van “Kerk in Actie 40-dagentijd collecte.

Het nummer is: NL 14 RABO 032 83 083 31. T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoedekenskerke.

Tenslotte

Het is pijnlijk nu we de Stille Week apart van elkaar gedenken. Het is mooi dat we op andere manieren toch al deze momenten kunnen vieren. En ons daarbij verbonden mogen weten en als gelovigen samen één gemeenschap vormen.

“Door de liefde verdraag je alles, door de liefde blijf je vertrouwen, door de liefde blijf je volhouden, het is de Liefde die ons moed geeft”. Uit 1 Korinthe 13

Contactpersonen

Thea Platschorre:       0113-639230  matheap@zeelandnet.nl

Marianne Bijkerk        0113-852834  mariannebijkerk@zeelandnet.nl

Jan Lukasse                 0113-639579  anna_mar@zeelandnet.nl

Peter Wattel               0113-639346  willemtel@zeelandnet.nl

Websites

Websites die u kunt bezoeken met informatie vanuit de kerken nu we verstoken zijn van direct contact:

www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl

www.pkn-zwake.nl

www.gelovenindedelta.nl

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke             2 april 2020

Nieuwsbrief Editie 2 april 2020 pdf

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente “de Ark” – maart 2020

HOEDEKENSKERKE

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke

Voorwoord

Voor u ligt een nieuwsbrief die de kerkenraad naar de leden van onze gemeente stuurt. U bent dat niet gewend en de reden is dat we momenteel wel in een heel bijzondere situatie verkeren. Wereldwijd worden er strenge maatregelen genomen om de uitbraak van het Corona virus het hoofd te bieden. Iedereen heeft er mee te maken, dus ook onze gemeente. Kerkdiensten zijn afgezegd, vergaderingen en oefenen met de zanggroep gaan niet door en direct persoonlijk contact wordt zoveel mogelijk afgeraden. Toch willen we als gemeente graag in contact blijven en helpen daar waar nodig. Vandaar deze brief met informatie, wetenswaardigheden, gegevens van contactpersonen en een bemoedigend woord. Juist in tijden van onrust en zorg willen we naar het Woord van onze Heer diaconale gemeente zijn en omzien naar elkaar.

Schroom niet om contact op te nemen wanneer u daar behoefte aan heeft.

Kerkdiensten

Mede op advies van de overheid zijn de kerkdiensten vanaf 22 maart geschrapt. De diensten op 29 maart en 5 april, gaan ook niet door. Via internet zijn er mogelijkheden om online kerkdiensten te beluisteren die landelijk en regionaal worden uitgezonden, ook via TV op zondagmorgen.

Op 5 april, Palmpasen, willen wij vanuit onze eigen “Ark” een internet dienst verzorgen die u via “Kerkdienst gemist” vanaf 10.00 uur rechtstreeks kunt volgen. Er wordt uit de Bijbel gelezen, gebeden, gezongen door een aantal gemeenteleden, muziek gemaakt en we houden een korte overdenking. Een unieke manier om toch met elkaar verbonden te zijn.

Hoe het verder loopt met de diensten in de Stille Week en met Pasen is nu nog niet goed te overzien. Op onze website www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl wordt hierover informatie gegeven.

Klokken van troost en hoop

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende twee woensdagen de kerkklokken te luiden. Aan dit mooie initiatief zal “de Ark” gevolg geven!

De kerken roepen daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Wij doen mee en luiden de klokken van de kerk op woensdag 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!

Van de diaconie

In deze tijd waarin we controle moeten inleveren worden we teruggeworpen op onszelf en dat wat wij geloven. Dat is het enige wat werkelijk telt. De kern van Gemeente van Jezus Christus zijn, is dat het Woord, het goede nieuws, doorgaat en doorwerkt. Liefde die doorgaat, ontvangen wordt en wordt doorgegeven. Ook in praktische zin. Helpen waar geen helper is! En gelukkig kunnen we dat op allerlei manieren doen.

Nu we de diaconale giften missen omdat er geen collectes zijn wil ik u allen oproepen wel uw bijdrage te storten op rekening van de diaconie onder vermelding van “Kerk in Actie 40-dagentijd collecte”. Het nummer is: NL 14 RABO 032 83 083 31. T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoedekenskerke.

De Paasgroeten actie heeft ook aanpassingen ondergaan omdat we toch willen zorgdragen dat deze groeten vanuit onze gemeente ook daadwerkelijk bij gevangenen in heel Nederland terecht komen. U zult de kaarten niet zien, zij worden rechtstreeks doorgezonden en de boodschap op de kaarten zal door de diaconie worden geschreven. Juist in deze tijd realiseren ook gevangenen zich hoe fijn het is wanneer er aan hen gedacht wordt.

De Missionaire Breigroep Hoedekenskerke heeft ook besloten voorlopig niet bij elkaar te komen. Dit om alle risico’s op besmettingen zo klein mogelijk te houden en anderen niet onnodig in gevaar te brengen. Heel jammer, maar noodzakelijk. Wel blijven we thuis breien en haken want er wordt op onze materialen gerekend. Gelukkig hebben we nog op tijd een zending kunnen wegbrengen bestemd voor: “Zending over Grenzen”. Wordt vervolgd!

Omzien naar elkaar is heel belangrijk in deze tijd met veel minder contacten en ontmoetingen. Mensen kunnen zich eenzaam voelen, bang en verdrietig. Laten we alert zijn op elkaar, dat kan gelukkig ook op afstand. Zorg en aandacht kunnen altijd worden gegeven, om mensen te laten voelen dat zij niet alleen staan!

Enkele vormen van aandacht: telefoon; kaartje in de bus; Whatsapp of andere berichtenservice; skype en facetime. Maar ook een telefooncirkel. Wanneer die behoefte wordt gevoeld schroom niet dat te melden. Mensen binnen zo’n telefooncirkel spreken elkaar op een vast moment van de dag/week. Binnen de van te voren vastgestelde cirkel.

Gemeente en Kerk-zijn is vandaag van een andere orde, behalve dat de maatregelen van overheidswege moeten worden gehanteerd, dienen wij ook onze verantwoording te nemen voor kwetsbare mensen, en willen zoveel mogelijk kerkdiensten online aanbieden. Niemand hoeft zich hierdoor buitengesloten te voelen en niemand brengen we in een onzekere situatie waarbij men gedwongen wordt nee te zeggen. Terwijl men dat eigenlijk liever niet zou willen zeggen en graag wil meedoen. Graag wil ik nog wijzen op de verschillende initiatieven voor de kerkgang: streaming van kerkdiensten, kijk op www.gelovenindedelta.nl

En ook voor de komende zondagen: tv meditaties op NPO2 om 9.20 uur.

Tenslotte, heeft u praktische hulp nodig of wilt u die bieden? Neem contact op met Marianne Bijkerk, diaken. Telefoonnummer 0113-852834

Laten we in verbondenheid met elkaar tijd nemen voor gebed en bezinning”.

Met telefoon of mail toch contact houden met elkaar

De wijk ambtsdrager houdt telefonisch contact met gemeenteleden die daaraan behoefte hebben. U kunt ook zelf contact opnemen. Ook als u kleine klusjes hebt zoals: boodschappen, medicijnen halen, de hond uitlaten, vervoer, enz. Waar u zelf geen raad mee weet en niemand die u kunt vragen bel gerust we helpen graag.

Contactpersonen

Thea Platschorre         0113-639230  matheap@zeelandnet.nl

Marianne Bijkerk        0113-852834  mariannebijkerk@zeelandnet.nl

Jan Lukasse                   0113-639579  anna_mar@zeelandnet.nl

Peter Wattel                  0113-639346  willemtel@zeelandnet.nl

Tot slot

Het zijn ongekende tijden maar wij mogen ons gekend weten door God. Die ons draagt in alle tijden en omstandigheden. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen als gemeente willen wij u oproepen gehoor te geven om “op te staan” en te delen. Met hen die veel minder hebben, die het heel moeilijk hebben een bestaan op te bouwen of onder zeer moeilijke omstandigheden leven.

Zorg goed voor elkaar en voor jezelf!

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente “de Ark” te Hoedekenskerke             23 maart 2020

Nieuwsbrief kerk maart 2020

Kringwerk 2019-2020

 

Klik op de onderstaand link:

Kringwerk 2019-2020 1

Kringwerk 2019-2020 2

Privacybeleid Protestantse gemeente Hoedekenskerke

Privacybeleid van de Protestantse gemeente Hoedekenskerke.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de protestantse gemeente Hoedekenskerke (hierna vermeld als “de Gemeente”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de Gemeente, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De heer L. Koemans, ‘s Gravenpoldersestraat 11, 4433 AG Hoedekenskerke. De ledenadministrateur is per e-mail bereikbaar: lkoemans@zeelandnet.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel

 1. 2.1  In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.
  b) adresgegevens, eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv. social media accounts
 2. 2.2  De gemeente verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u verkregen informatie. b) uw naam, adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Gemeente.
  c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen bv. van het lidmaatschap.
 3. 2.3  Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de Gemeente en u te informeren over de ontwikkelingen van de Gemeente.

3. E-mail berichtgeving (opt-out):

De Gemeente gebruikt uw naam en e-mailadres om haar nieuwsbrief met
informatie over activiteiten en diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Gemeente naar u toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via e-mail.

4. Bewaartermijnen:

De Gemeente gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Hierna worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

 1. 5.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Gemeente passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. 5.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Gemeente gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:

 1. 6.1  Via de ledenadministratie van de Gemeente kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Gemeente zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
 2. 6.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 3. 6.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Gemeente uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 4. 6.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de scriba van de Protestantse gemeente Hoedekenskerke.

7. Wijzigingen:

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website, www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl, bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Hoedekenskerke, maart 2019

Actie: Adopteer een steen van de dorpskerk “De Ark” Hoedekenskerke ook in 2020

                                                           

Adopteer een steen in 2020

Voor het onderhoud van onze 15e eeuwse dorpskerk is er vorig jaar geld gedoneerd onder het motto “Adopteer een steen (of meerdere)”. Diegene die sinds 2016 stenen hebben geadopteerd vragen wij om dit voor 2019 weer te doen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het gaat erom dat dit voor het dorp beeldbepalende gebouw bouwkundig in een goede staat en conditie kan blijven.

U kunt zoveel stenen adopteren als u wilt.

Maak per steen € 5,00 over op rekeningnummer NL13RABO0328300977 t.n.v. College van Kerkrentmeesters inzake “Adopteer een steen”.

Alvast hartelijk dank!