Nieuws

Kringwergids 2023-2024

Kringwerkgids_2023-2024

 

Indien u op bovenstaande link klikt, opent u de kringwerkgids 2023-2024.

Muziekavond in de kerk te Hoedekenskerke – zaterdagavond 18 november 2023

Muziekavond

Op zaterdagavond 18 november is er een muziek avond in de Sint Joriskerk te Hoedekenskerke.

Zo horen we muziek van een speler op de panfluit, een organist, een zanger en twee spelers op dwarsfluit, een violist en trompettisten.

De avond begint om 19.30 uur, gratis toegang. Er is een inzameling voor de onkosten.

In de pauze is er koffie, thee of limonade. We hopen veel mensen te ontmoeten, voor een ontspannen, mooie en gezellige avond.

Cultuurgroep Hoedekenskerke

Herdenkingsdienst zondag 29 oktober 2023

Herdenkingsdienst

Zondag 29 oktober houden we in Hoedekenskerke de jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers.

Het thema van deze herdenking is: “HULP IN NOOD”

In de dienst staan we stil bij het leven en sterven van Gerard Jeronimus en Leendert Frans de Putter.

In hen gedenken we alle slachtoffers die sneuvelden door het oorlogsgeweld.

Aansluitend aan de dienst is de herdenking bij het oorlogsmonument.

Hier luisteren we naar de Last Post, zijn twee minuten stil en zingen het Wilhelmus.

De heer Gerben Dijksterhuis , burgemeester van de gemeente Borsele, en zijn vrouw leggen namens het gemeentebestuur een krans.

Het bloemstuk namens de burgerij wordt gelegd door de heer Piet de Putter en zijn echtgenote.

Piet is een neef van Leen de Putter.

Na het defilé wordt iedereen uitgenodigd om herinneringen uit te wisselen in de kerk

 

Concept beleidsplan 2024-2028 van de drie gemeenten

[Concept versie]

BELEIDSPLAN TRIO-KERKENRAAD

van de Protestantse Gemeenten te ’s-Heer Abtskerke – Hoedekenskerke – Nisse

2024 – 2028

Beleidsplan Trio Gemeenten concept  (pdf)

Schuttersportret geplaatst in voorportaal van de kerk

Schuttersportret 

In 1636 schilderde Rembrandt ‘De vaandeldrager’ Dat schilderij wordt wel geprezen als één van zijn meest briljante stukken. In 2022 kwam het in Nederlands bezit en werd toegevoegd aan de collectie van het Rijksmuseum.

Vaandeldrager of vaandrig was, naast de kapitein en de luitenant, de derde persoon in rang bij de schutterij. In de Hollandse schilderkunst was het een traditie om deze vaandeldragers te schilderen. Zij stonden symbool voor moed en durf.

Naast de vaandeldragers waren er in de schutterij ook Vaandelzwaaiers. De stof van deze vaandels was veel lichter.

” … de kunst van het vaandelzwaaien zal altijd geprezen zijn omdat het de voet in stelling brengt, het lichaam plooibaar maakt, de hand sterk maakt en de arm los houdt …”.

In vrijwel alle steden en dorpen waren vroeger schuttersgilden actief. Sebastiaan was de patroonheilige van de schutterij. Veel schutterijen droegen daarom zijn naam.

De taken van de schuttersgilden waren te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten zoals politie en brandweer. Zij bewaakten en bewaarden de orde, rust en veiligheid van de burgers.

 In 1663 maakte een kunstenaar van gekleurd glas een paneeltje van de Vaandelzwaaier van het schuttersgilde Sint Sebastiaan van Hoedekenskerke.

Op sierlijke wijze staat de vaandelzwaaier met zijn oranje vaandel in het midden. Aan beide zijden drie schutters. Zij hebben geweren en gebruiken geen bogen meer.

De vaandelzwaaier van het Sint-Sebastiaansgilde is Dignus Jacobse Drossaert. Hij wordt omstreeks 1630 in Hoedekenskerke geboren als zoon van Jacob Janse Dominicus, die in die periode gemeentesecretaris van Hoedekenskerke was

De eerste vermeldingen van dit schuttersgilde komen uit 1636. Er werd geoefend op een stukje weiland ( het Schuttersveld ) ten noorden van het dorp, aan de Schuttershofhoek. In 1798 werd het Nederlandse gilden systeem afgeschaft. Nederland stond toen onder Frans gezag.

Het Sint-Sebastiaangilde, dat in de tussentijd steeds meer gericht was op Kwadendamme, zou pas in 1898 officieel ophouden te bestaan.

Mitchel Vermeulen kwam het glazen paneeltje bij toeval op het spoor en heeft onderzoek gedaan in de archieven. De kerk heeft financiële medewerking verleend waarmee het object kon worden aangekocht. Het doel was dit stukje erfgoed niet alleen te behouden, maar ook een zichtbare en duurzame plaats te geven in het dorp.

De glazenier Rentmeester uit Nieuwdorp heeft het ingevoegd in het glas-in-loodraam in het portaal van de kerk. Jaap van Maldegem heeft daarvoor de contacten gelegd en gezorgd voor alle voorbereidingen en de afwerking.

Waarschijnlijk was dit paneeltje een onderdeel van één van de vensters van het Schuttershof in Hoedekenskerke. Onder de afbeelding staat:

Het swaeyen van de vaen

in ’t gilde van St Sebastiaen.

Ick waeck broeders vrede

Dingenis Jacobse

Drost van Hoedekenskerke

Anno 1663

Zo heeft het Rijksmuseum in Amsterdam het schilderij ‘De Vaandeldrager’ van Rembrandt en Hoedekenskerke het glazen kunstwerkje ‘De Vaandelzwaaier’,     (vendelier ) van een onbekend kunstenaar, allebei uit de 17e eeuw.

 

Contact met predikant Ds. Herman Offringa.

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje door de bus doen of een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Wilt u mij telefonisch bereiken dan kan dat op mijn werkdagen, van maandag t/m donderdag. Mocht ik niet thuis zijn, spreek dan een bericht in en ik bel u zo snel mogelijk terug. Voor een korter of langer gesprek maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn contactgegevens zijn:

ds. Herman Offringa
In de Boogerd 16
4444 AK ’s-Heer Abtskerke

Tel. (0113) 852 438
Mob.  (06) 1212 5739
Mail.  g.h.offringa@delta.nl

Actie: Adopteer een steen van de dorpskerk “De Ark” Hoedekenskerke ook in 2023

                                                           

Adopteer een steen in 2023

Voor het onderhoud van onze 15e eeuwse dorpskerk is er vorig jaar geld gedoneerd onder het motto “Adopteer een steen (of meerdere)”. Diegene die sinds 2016 stenen hebben geadopteerd vragen wij om dit voor 2019 weer te doen. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het gaat erom dat dit voor het dorp beeldbepalende gebouw bouwkundig in een goede staat en conditie kan blijven.

U kunt zoveel stenen adopteren als u wilt.

Maak per steen € 5,00 over op rekeningnummer NL13RABO0328300977 t.n.v. College van Kerkrentmeesters inzake “Adopteer een steen”.

Alvast hartelijk dank!